ماده3

ماده 3- كلياتي درباره نظام آموزشي، دوره تحصيلي و برنامه درسي

3-1- آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي است.
3-2- برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري درباره چگونگي و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراري درس‌ها، اعلام و ثبت نمره و تاريخ تجديدنظر طبق شيوه‌نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام و در قالب تقويم آموزشي سالانه تحصيلي به اطلاع دانشجويان مي‌رسد.
3-3- برنامه‌هاي آموزشي و درسي در دانشگاه، مصوب شوراي گسترش آموزش عالي يا شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه
(بر اساس آيين‌نامه واگذاري اختيارات به اين شورا) هستند.
3-4- دانشگاه اختيار دارد برنامه‌هاي درسي مصوب را در كلاس‌هايي كه دانشجويان غيرايراني حضور دارند و يا براي دوره‌هاي بين‌الملل، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه، به زبان انگليسي ارائه كند.
3-5- دانشجويان غير ايراني مي‌توانند گزارش پروژه دوره كارشناسي خود را به زبان انگليسي بنويسند. دانشجويان ايراني بايد گزارش پروژه را به زبان فارسي تهيه كنند اما در صورت تمايل مي‌توانند نسخه‌اي از آن را به زبان انگليسي نيز ارائه دهند.
3-6- شوراي دانشكده يكي از اعضاي هيأت علمي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو را به عنوان راهنماي آموزشي به منظور هدايت تحصيلي دانشجو از زمان پذيرش، تعيين مي‌كند.

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1317
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.