رياضي 2
تمرینات
   تمرینات مربوط به خط و صفحه،فضا
   خط مماس، خمیدگی، انحنا و دایره بوسان
   حد و پیوستگی و مشتقات جزئی توابع چندمتغییره
   کاربرد مشتقات جزئی و تابع پتانسیل
   بهینه سازی
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/18
تعداد بازدید:
1870
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده ریاضی : انتهای بزرگراه زین الدین شرق - خیابان وفادار شرقی - بلوار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - پردیس شهید رضائی نژاد
تلفن : 77125070 - 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستی: 3381-16765    کد پستی : 83911-16569
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.