راهنماهاي كوتاه آموزشي
 
 
 
 
 
 
 
 
هفده سوال مفهومي در هدايت بهينه
 
پنجاه و هفت سوال مفهومي در هدايت
 
جستجو ايده براي رساله دكتري
 
ارتباط صنعت با دانشگاه
 
آدرس اشتباه در ارتباط صنعت و دانشگاه
 
اولين قدم ارتباط صنعت با دانشگاه
 
 
چرا كيفيت پژوهش تقليل يافته است؟
آموزش ، پژوهش
آموزش ، پژوهش
 
تفاوت مهندس و محقق
 
برگزاري مسابقات دانش آموزي و دانشجويي
 
پرسش مفاهيم در امتحان جامع
 
توصيه به دانشجويان گرايش ديناميك پرواز و كنترل
 
پيشگفتاري بر وظايف صنعت و دانشگاه
 
كارشناس ارشد آموزش محور
 
چك ليست نهايي ارسال مقاله
 
برداشت اشتباه از مصاديق سرقت علمي - ادبي
 
صفحه آرايي مقالات علمي - پژوهشي
 
ترتيب اولويت نويسندگان مقالات
 
جانمايي شكل ها و جداول در مقالات علمي - پژوهشي
 
 مقالات مروري: هدايت و كنترل
 
جستجوي مقالات مروري
 
فهرست راهنماهاي كوتاه
 
 
جستجوي منابع
 
راهنماي روساي نشستهاي تخصصي كنفرانسهاي داخلي
 
راهنماي تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
 
تدوين پيشينه تحقيق مقالات علمي پژوهشي
 
چرا استاد راهنما نويسنده مخاطب باشد؟
 
مقالات مروري: تعيين و كنترل وضعيت فضاپيما
 
دسترسي نشريات داخلي
 
فوايد شركت در كنفرانسهاي علمي
 
 چك ليست ارائه شفاهي پژوهش1
 
پژوهش 1
 
مقالات مروري: مكانيك پرواز و كنترل
 
تدوين چكيده مقالات علمي پژوهشي
 
انتخاب عنوان مقالات علمي پژوهشي
 
پايگاه هاي دسترسي مستقيم به پايان نامه هاي دانشگاه هاي خارجي
 
راهنماي جستجوي پايان نامه
 
دستورالعمل تدوين مقالات در انجمن هاي علمي و نشريات معتبر
 
مهارت ارائه فني
 
راهنماي شركت در كنفرانس
 
دستيار آموزشي
 
راهنماي دفاع از طرح پيشنهادي رساله دكتري
 
صحه گذاري نتايج تحقيقات
 
راهنماي ارائه شفاهي دفاع كارشناسي ارشد
 
راهنماي تدوين پاورپوينت دفاع كارشناسي ارشد
 
راهنماي ارائه شفاهي مقالات كنفرانس
 
راهنماي مصاحبه پذيرش عضو هيئت علمي
 
مقاله خود را داوري كنيد
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/13
تعداد بازدید:
4609
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.