کارگاه نمونه سازی، کارگاهی پژوهشی در دانشکده مکانیک می باشد. این کارگاه دارای ماشین های افزار مختلف میباشد. عمده فعالیت این مجموعه ماشینکاری و طراحی و ساخت قطعات بصورت تکی، سری، دستگاه، قالب و....میباشد. در این کارگاه پروژه های تحقیقاتی و ساختی دانشجویان، اساتیددانشگاه ،مرکز رشد وهمچنین پروژه های شرکت های فنی مهندسی خارج دانشگاه  انجام میگیرد. تاکنون قطعات، قالب ها و فیکسچرهای متعددی در این کارگاه طراحی، ماشینکاری و ساخته شده اند و نیز تست های آزمایشگاهی مختلفی توسط دانشجویان انجام شده و به ثبت رسیده است.

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.