اخبار و اطلاعیه ها
برنامه زماني آزمايشگاه، نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398
كلاس هاي آزمايشگاه پس از پايان زمان حذف و اضافه تشكيل مي شود.
لطفا قبل از شروع هر جلسه، فايل آزمايش از سايت دانلود شود.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.