داده ای برای نمایش وجود ندارد

 در حال حاضر جناب آقاي دكتر «سيد حسين ساداتي» مسؤوليت مديريت فرهنگي دانشكده مكانيك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي را بر عهده دارند.
 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.