• 1396/10/04
 
يكي از آزمايشگاه­هاي تخصصي گروه ساخت و توليد دانشكده مهندسي مكانيك، آزمايشگاه ماشينكاري­هاي پيشرفته مي­باشد. در اين آزمايشگاه فعاليت هاي تحقيقاتي پيرامون انواع ماشينكاري­هاي توليد مخصوص به ويژه ماشينكاري هاي ليزر و تخليه الكتريكي صورت مي­پذيرد.
 
اين آزمايشگاه مجهز به ماشين ابزار تخليه الكتريكي (اسپارك) و همچنين وسايل دقيق اندازه گيري شامل دستگاه زبري سنج با دقت 0.025 ميكرون و ترازوي ديجيتال با دقت هزارم گرم و ... مي باشد.
 
در اين آزمايشگاه براي اولين بار در كشور امكان انجام ماشين­كاري تخليه الكتريكي در حالت خشك صورت پذيرفته است. همچنين اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه بررسي ماشينكاري تخليه الكتريكي در حالت تك جرقه مي باشد
 
اين آزمايشگاه در دو بخش در طبقات 2- و 3- دانشكده مهندسي مكانيك مستقر بوده و مديريت آن به عهده  آقاي دكتر قريشي مي باشد.
 
 
تلفن : 84063337
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.