جشن دانش آموختگان سال 1397_1
1397/10/16 تاريخ
13 تعداد مرور
جشن دانش آموختگان سال 1397_2
1397/10/16 تاريخ
9 تعداد مرور
آزمايشگاه آيروديناميك
1397/10/16 تاريخ
15 تعداد مرور
جلسه دفاع
1397/10/16 تاريخ
8 تعداد مرور
جشن دانش‌آموختگان سال 1396_1
1397/10/16 تاريخ
5 تعداد مرور
آزمايشگاه آيروديناميك
1397/10/16 تاريخ
10 تعداد مرور
جشن دانش آموختگان سال 1396_2
1397/10/16 تاريخ
4 تعداد مرور
جشن دانش آموختگان سال 1396_3
1397/10/16 تاريخ
4 تعداد مرور
جشن دانش آموختگان سال 1396_4
1397/10/16 تاريخ
6 تعداد مرور

<   ۲  ۱   >

 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد