اطلاعیه ها
اعلام نتايج پذيرش در مقطع دكتري باسهميه استعدادهاي درخشـان درسال تحصيلي 99-98
قابل توجه كليه دانشجويان و دانش آموختگان، رسيدگي به كليه درخواست هاي آموزشي از تاريخ 16 مرداد لغايت 1 شهريور از روز شنبه مورخ 2 شهريور ماه به ترتيب اولويت انجام خواهد شد.
اعلام نتايج پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد باسهميه استعدادهاي درخشـان درسال تحصيلي 99-98 ( متقاضيان از دانشگاه هاي ديگر و رشته هاي بين رشته اي)
قابل توجه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص آزمون كارشناسي ارشد سال 1398
اعلام نتايج متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال تحصيلي 9899 از طريق سهميه استعدادهاي درخشان( متقاضيان دانشگاه هاي ديگر)
شرايط انعقاد قرارداد پژوهشياري و فن ياري بنياد ملي نخبگان در تابستان 98
شيوه نامه چگونگي هزينه كرد رديف اعتباري استعدادهاي درخشان (جديد سال 98)
قابل توجه متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون با استناد به آيين نامه هاي استعدادهاي درخشان
آخرین اخبار
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.