معاونت دانشجویی دانشگاه
۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ اسفند
K.N.Toosi university
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
ارتباط مستقيم با معاون

 
 
 
 

جهت ارائه هرگونه نظر، پيشنهاد و راهكار مناسب در حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه مي توانيد بطور مستقيم از طريق رايانامه ذيل با معاون دانشجويي دانشگاه، جناب آقاي پروفسور خليلي ارتباط برقرار فرمائيد. بي شك ارائه نظرات سازنده شما مي تواند در جهت بهبود شرايط كمك شاياني را دربر داشته باشد.

 daneshjoo {at sign} kntu.ac.ir

 
 
 
.
 
1393/02/29 تاریخ
 
   

 
   
 
 
 
   
 
 
 
كسب مدال طلا دركشتي
-
.
كسب مقام قهرماني دانشجويي

كسب مقام سومي دانشگاه در

مسابقات بدمينتون دانشجويان
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی