دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶/۹/۲۷
English
  • 1
  • 2
  • 3
اخبار و اطلاعیه های دانشکده
بنياد ملي نخبگان برگزار ميكند بنياد ملي نخبگان برگزار ميكند
سخنراني دكتر حسام الدين عباسي
دور چهارم مسابقه ي ملي ارائه پژوهش در سه دقيقه دور چهارم مسابقه ي ملي ارائه پژوهش در سه دقيقه
آخرين مهلت ارسال آثار 20 آذر ماه مي باشد
پنجمين كنفرانس بين المللي آموزش مهندسي ايران پنجمين كنفرانس بين المللي آموزش مهندسي ايران
30آبان _ 2آذر
تبريك به دكتر فرشاد ترابي تبريك به دكتر فرشاد ترابي
بابت ارتقاي ايشان به مرتبه دانشياري
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي درس سمينار1 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي درس سمينار1
حداكثر تا 30 آبان ماه فرصت داريد...
برگزاري سمينار برگزاري سمينار
Biomedical Engineering for Improved Clinical Diagnosis
شيوه نامه حمايت از پروژه هاي كارشناسي و ارشد شيوه نامه حمايت از پروژه هاي كارشناسي و ارشد
.
تبريك براي چاپ كتاب تبريك براي چاپ كتاب
تبريك به آقاي دكتر قاسمي و خانم دكتر شهيديان
دانشجو: اردشير مفتخري دانشجو: اردشير مفتخري
دانشجوي نمونه پژوهشي دانشگاه در سال 95
...آرشیو اخبار
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.