دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي
.
.
  • 1
  • 2
: آخرین اطلاعیه
اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: حسين رحماني استاد راهنما: دكتر عرفان صلاحي نژاد
موضوع پايان نامه: اثر افزودني هاي كاتيوني بر عملكرد زيستي نانوديوپسايد در كاربردهاي پزشكي
 
دانشجو: محسن رسولي استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع پايان نامه: بررسي اثر پيش كرنش بر روي پيرسازي سوپرآلياژ Inconel X-750
 
دانشجو: عليرضا محمد قليزاده استاد راهنما: دكتر مهدي خدايي
موضوع پايان نامه: ايجاد پوشش مقاوم به سايش و خوردگي نيكل-نانوذرات سراميكي به روش الكترولس
 
دانشجو: حسنا عزيزي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي خواص كششي و خمشي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي/بازالت تقويت شده با نانوزيركونيا
 
دانشجو: پرديس كيخسرواني استاد راهنما: دكتر حسين سيادتي
موضوع پايان نامه: تاثير دوپينگ ليتيم بر داربست پايه ي هيدروكسي آپاتيت با روش آلياژسازي مكانيكي بر رفتار مكانيكي و بيولوژيكي
 
دانشجو: سيده مريم موسوي استاد راهنما: دكتر كيوان نارويي
موضوع پايان نامه: شبيه سازي فرايند شكل دهي با لايه لاستيكي با در نظر گرفتن خواص الاستيك غير خطي لاستيك
 
دانشجو: حامي ملاصفري كواري استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع پايان نامه: مطالعه تجربي استحكام دما و خوردگي سوپرآلياژ پايه نيكل با تركيب شيميايي متفاوت به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
 
دانشجو: محسن برف مال استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش
موضوع پايان نامه: بررسي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت هاي سراميكي تقويت شده با گرافن با شبيه سازي ديناميك مولكولي


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتری
اخبار جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: حسين رحماني استاد راهنما: دكتر عرفان صلاحي نژاد
موضوع پايان نامه: اثر افزودني هاي كاتيوني بر عملكرد زيستي نانوديوپسايد در كاربردهاي پزشكي
 
دانشجو: محسن رسولي استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع پايان نامه: بررسي اثر پيش كرنش بر روي پيرسازي سوپرآلياژ Inconel X-750
 
دانشجو: عليرضا محمد قليزاده استاد راهنما: دكتر مهدي خدايي
موضوع پايان نامه: ايجاد پوشش مقاوم به سايش و خوردگي نيكل-نانوذرات سراميكي به روش الكترولس
 
دانشجو: حسنا عزيزي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي خواص كششي و خمشي نانوكامپوزيت هاي اپوكسي/بازالت تقويت شده با نانوزيركونيا
 
دانشجو: پرديس كيخسرواني استاد راهنما: دكتر حسين سيادتي
موضوع پايان نامه: تاثير دوپينگ ليتيم بر داربست پايه ي هيدروكسي آپاتيت با روش آلياژسازي مكانيكي بر رفتار مكانيكي و بيولوژيكي
 
دانشجو: سيده مريم موسوي استاد راهنما: دكتر كيوان نارويي
موضوع پايان نامه: شبيه سازي فرايند شكل دهي با لايه لاستيكي با در نظر گرفتن خواص الاستيك غير خطي لاستيك
 
دانشجو: حامي ملاصفري كواري استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع پايان نامه: مطالعه تجربي استحكام دما و خوردگي سوپرآلياژ پايه نيكل با تركيب شيميايي متفاوت به روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
 
دانشجو: محسن برف مال استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش
موضوع پايان نامه: بررسي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت هاي سراميكي تقويت شده با گرافن با شبيه سازي ديناميك مولكولي


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پروژه کارشناسی ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.