دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
.
.
.
.
.
  • 1
  • 2
: آخرین اطلاعیه
اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: راضيه قمي استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر
موضوع پايان نامه: تحليل حرارتي شريان كرونري با استفاده از امواج التراسوند درماني درون عروقي
 
دانشجو: رضا رحمتي حسن سرايي استاد راهنما: دكتر كيوان نارويي
موضوع پايان نامه: استفاده از ترموديناميك تغييير شكل براي مدل سازي معادلات ساختاري پليمر هوشمند
 
دانشجو: سعيد رحيمي پور استاد راهنما: دكتر عرفان صلاحي نژاد
موضوع پايان نامه: اثر عمليات سطحي شيميايي بر رفتار ترشوندگي، خوردگي و زيستي آلياژ حافظه دار NiTi
 
دانشجو: محبوبه پيريايي استاد راهنما: دكتر مهدي خدايي
موضوع پايان نامه: ساخت سطوح آلومينيومي نانوساختار ابرآبگريز و بررسي خواص آنتي باكتريال آن ها
 
دانشجو: احمد استواري مقدم استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر
موضوع پايان نامه: سنتز و مشخصه يابي تركيبات ترموالكتريك نانوساختار پايه سولفيدي
 
دانشجو: رضا محدث صديق استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي
موضوع پايان نامه: رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي-الياف بازالت خود ترميم شونده بر پايه ميكروكپسول تحت بارگذاري ضربه
 
دانشجو: زينب دهقان استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين سيادتي
موضوع پايان نامه: ساخت نانوكاتاليست دركاربرد فتوسنتز مصنوعي
 
دانشجو: سيد حميد ميرعلا استاد راهنما: دكتر مجيد سيد صالحي
موضوع پايان نامه: تعيين چگالي نابجايي هاي هندسي لازم با استفاده از آناليز تصاوير پراش الكترون هاي برگشتي


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتری
اخبار جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: راضيه قمي استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر
موضوع پايان نامه: تحليل حرارتي شريان كرونري با استفاده از امواج التراسوند درماني درون عروقي
 
دانشجو: رضا رحمتي حسن سرايي استاد راهنما: دكتر كيوان نارويي
موضوع پايان نامه: استفاده از ترموديناميك تغييير شكل براي مدل سازي معادلات ساختاري پليمر هوشمند
 
دانشجو: سعيد رحيمي پور استاد راهنما: دكتر عرفان صلاحي نژاد
موضوع پايان نامه: اثر عمليات سطحي شيميايي بر رفتار ترشوندگي، خوردگي و زيستي آلياژ حافظه دار NiTi
 
دانشجو: محبوبه پيريايي استاد راهنما: دكتر مهدي خدايي
موضوع پايان نامه: ساخت سطوح آلومينيومي نانوساختار ابرآبگريز و بررسي خواص آنتي باكتريال آن ها
 
دانشجو: رضا محدث صديق استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي
موضوع پايان نامه: رفتار مكانيكي كامپوزيت هاي اپوكسي-الياف بازالت خود ترميم شونده بر پايه ميكروكپسول تحت بارگذاري ضربه
 
دانشجو: زينب دهقان استاد راهنما: دكتر سيد محمدحسين سيادتي
موضوع پايان نامه: ساخت نانوكاتاليست دركاربرد فتوسنتز مصنوعي
 
دانشجو: سيد حميد ميرعلا استاد راهنما: دكتر مجيد سيد صالحي
موضوع پايان نامه: تعيين چگالي نابجايي هاي هندسي لازم با استفاده از آناليز تصاوير پراش الكترون هاي برگشتي
 
دانشجو: سپهر شادماني اساتيد راهنما: دكتر خدايي و دكتر HuaLi
موضوع پايان نامه: superhydrophobic nanocomposite coating with improved mechanical properties


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پروژه کارشناسی ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.