فيلم دانشكده
1396/08/06
  • فیلم معرفی دانشکده فیلم معرفی دانشکده
    فيلم معرفي دانشكده
 
 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دانشكده مهندسي هوافضا

بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،

آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه

صندوق پستي: 3381-16765

كدپستي: 83911-16569

تلفن: 77791044 

Email: aerospace@kntu.ac.ir 

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.