بيژن
گروه آموزشی:
ایمیل:b.moaveni[AT]kntu.ac.ir
صفحه وب:https://wp.kntu.ac.ir/b.moaveni
زمینه های تحقیق:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.