اطلاعيه شماره 1: آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دكتراي سال 97 (پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون )

آگهي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دكتراي سال  97

پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشگاه در سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند ثبت نام از پذيرفته شدگان، در دو مرحله به صورت الكترونيكي و مراجعه حضوري انجام مي گيرد. در مرحله ثبت نام الكترونيكي (مرحله اول) لازم است پذيرفته شدگان با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، اطلاعات فردي و تحصيلي خود را تكميل نموده و مدارك لازم براي ثبت نام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرحضوري را چاپ نمايند؛ در مرحله مراجعه حضوري(مرحله دوم) با در دست داشتن گواهي پذيرش غير حضوري و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) در روز چهارشنبه 14/شهريور ماه 1397 (برابر زمان بندي مندرج در سايت دانشكده مربوطه) جهت مطابقت و كنترل مدارك ثبت نامي و پذيرش نهايي به دانشكده محل تحصيل مراجعه نمايند.

***  قابل ذكر است مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو، قبل از شروع مرحله دوم (مراجعه حضوري) بايد توسط اين مديريت در سيستم گلستان بررسي و تاييد گردد، بنابراين لازم است پذيرفته شدگان بطور مستمر وضعيت تأييد مدارك خود را در سامانه ثبت نام (سيستم گلستان)، كنترل و نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و پذيرش نهايي امكان پذيرگردد.

 ضمناً عدم مراجعه در زمان تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر مراجعه نكنند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

o ثبت نام الكترونيكي از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1397/06/7 شروع و در ساعت 24  روز يك شنبه مورخ  1397/06/11  به اتمام خواهد رسيد.   
o آدرس سامانه آموزشي دانشگاه:http://golestan.kntu.ac.ir 
o شناسه كاربري و گذرواژه جهت ورود به پرتال ثبت نام :

 

 • شناسه كاربري:  كدملي+971 k (بدون فاصله)
 • گذرواژه: كدملي(بدون فاصله)
 • جهت مشاهده راهنماي ثبت نام الكترونيكي اينجا را كليك نماييد. p1

 

توجه : بارگذاري تصوير اصل مدارك زير در ثبت نام الكترونيكي الزامي است:

o در صورت بارگذاري كپي هريك از مدارك، مدرك مذكور توسط اين مديريت تاييد نخواهد شد.

 

 •         عكس (لازم است عكس جديد در سيستم گلستان با حجم بيش از 5 Kb و كمتر از 15 Kb بارگذاري شود)   تغيير عكس پس از پذيرش حضوري در سيستم گلستان امكان پذير نبوده و تمامي مدارك تحصيلي با عكس بارگذاري شده صادر خواهد شد.
 •      كارت ملي(پشت و رو)
 •        شناسنامه (تمام صفحات)
 •         مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي با قيد معدل كل(ارائه مدرك فراغت از تحصيل مقطع كارداني حاوي معدل كل براي فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته و همچنين در صورت ارائه دانشنامه كارداني، بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است)
 •       مدرك فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد (در صورت ارائه دانشنامه بارگذاري ريزنمرات حاوي معدل كل الزامي است) يا گواهي معدل براي دانشجويان سال آخركارشناسي ارشد با قيد معدل كل و واحدهاي گذرانده تا 96/11/30 (براي دريافت فرم­­ معدل كليك نماييد)p2
 •       گواهي تاييد تاريخ فراغت از تحصيل و معدل براي دانشجويان سال آخر كارشناسي ارشد كه تا 97/6/31 فارغ التحصيل مي شوند و فارغ التحصيلاني كه فاقد مدرك بوده و يا مدرك فراغت آنها فاقد معدل مي باشد (براي دريافت فرم­­ معدل كليك نماييد) p3  

توجه : كليه فرم ها با مهر و امضاي معاونت آموزشي / مدير تحصيلات تكميلي / مدير امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل مقاطع قبلي مورد قبول مي باشد.

 •        حكم مرخصي سالانه و يا موافقت كتبي بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل تمام وقت از ارگان محل خدمت (براي شاغلين وزارتخانه­ ها، سازمان­ها و نهادهاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كشور)  تأكيد مي گردد انجام مراحل ثبت‌نام منوط به ارائه گواهي مذكور مي‌باشد و در صورت عدم ارائه گواهي، ادامه روند ثبت نام امكان پذير نخواهد بود.
 •          مدارك مربوط به استفاده از سهميه مربيان (حكم استخدامي هيئت علمي رسمي يا رسمي آزمايشي دانشگاه هاي دولتي)
 •          فرم تعهد آموزش رايگان براي دانشجويان روزانه (لازم است فرم مربوطه از اينجا دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) p4
 •          فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان سال آخر (لازم است فرم مربوطه از اينجا دريافت و پس از تكميل در سيستم بارگذاري شود) p5
 •          گواهي مدرك زبان بين الملل قابل قبول دانشگاه مطابق جدول (اينجا كليك كنيد) p6
 •         كارت پايان خدمت سربازي  يا معافيت دائم/موقت  
 •         برگه اعزام به خدمت فاقد تاريخ غيبت براي دانشجويان مشمولي كه فرجه يكساله بعد از فراغت از تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ اعزام در آن تا زمان ثبت نام به اتمام نرسيده باشد/ براي دانشجويان سال آخر گواهي معدل با تأييد تاريخ فراغت از تحصيل تا 97/6/31 مجدداً بارگذاري گردد.
 •          برگه ترخيص از خدمت سربازي با درج اعلام موافقت با ادامه تحصيل براي مشمولين حين خدمت :

(اينگونه پذيرفته شدگان (مشغول به خدمت سربازي) لازم است با در دست داشتن مدرك شناسايي معتبر جهت اخذ گواهي ترخيص از خدمت، طي روزهاي  سه شنبه و چهار شنبه 6 و 97/6/7 از ساعت 8:30 لغايت 12:30 به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به آدرس : ميرداماد غربي- پلاك 470 مراجعه نمايند. (مراجعه والدين دانشجو با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر بلامانع است.)

      تطبيق مدارك و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مشغول به خدمت سربازي، بعد از ترخيص كامل از خدمت و ارائه گواهي موافقت با ادامه تحصيل از معاونت وظيفه عمومي ناجا انجام خواهد گرفت.

 

يادآوري مهم :

o پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­نام الكترونيكي(اينترنتي) روز چهارشنبه مورخ  14/ شهريور ماه 97 (برابر برنامه زمانبندي مندرج درسايت دانشكده مربوطه) با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري ( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ گردد) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

 

o در بارگذاري مدارك، رعايت وضوح (حداقل حجم kb 200 و حداكثر حجم kb 400) در سيستم ثبت نام الزامي است.

 

o با توجه به اينكه تنها سال تولد پذيرفته­ شدگان در سيستم گلستان ثبت شده است، ضروري است نسبت به درج كامل تاريخ تولد (شامل روز، ماه و سال) در سيستم اقدام نمائيد. اصلاح و تكميل اطلاعات فردي، تحصيلي، آموزشي، آدرس و... در سيستم گلستان الزامي است. مسئوليت هرگونه تناقض و اشتباه در اطلاعات به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 

با توجه به راه اندازي سيستم بايگاني الكترونيكي در دانشگاه، اصل مدارك ثبت­ نامي پذيرفته شدگان پس از اتمام مراحل ثبت نام، جهت حفظ و نگهداري آنها تا پايان دوره تحصيل عودت داده خواهد شد، بنابراين لازم است دانشجويان در حفظ و نگهداري آنها كوشا بوده و در صورت نياز به دانشگاه ارائه نمايند.

 

پذيرفته ­شدگان بدون­آزمون (استعداد­درخشان) :

لازم­است با مراجعه به آدرس: http://sd.sanjesh.org/Details.aspx?id=4122 از نحوه دريافت و تكميل فرمهاي صلاحيت عمومي و واريز هزينه اطلاع حاصل نموده و پس از آن در  روز يك شنبه 97/7/15 از ساعت 8 الي 12 با در دست داشتن اصل مدارك مربوطه و تصاوير لازم به اين مديريت مراجعه نمايند.

 

پرداخت هزينه ثبت نام :

 • كليه پذيرفته شدگان ملزم به پرداخت مبلغ 350/000 (سيصد و پنجاه هزار ريال) بابت خدمات ثبت نام در مرحله ثبت نام الكترونيكي مي باشند.
 •  پرداخت شهريه علي الحساب براي دانشجويان دوره شبانه (شهريه ثابت نيمسال تحصيلي به مبلغ چهل و پنج ميليون (45000000 )ريال)

بديهي است بارگذاري مدارك و ورود  اطلاعات به تنهايي به منزله پذيرش دانشجو نخواهد بود و ثبت نام پذيرفته شدگان پس از تأييد مدارك و اطلاعات دانشجو در سيستم گلستان و تطبيق اصل مدارك ، قطعي شده و امكان انتخاب واحد ايجاد خواهد شد.

o درصورت بروز هرگونه مشكل در زمينه ثبت نام الكترونيكي، پذيرفته­شدگان ميتوانند با آدرس الكترونيكي Paziresh@kntu.ac.ir   مكاتبه و راهنمايي دريافت نمايند.

 o كليه پذيرفته شدگان مي­ بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص خدمات دانشجويي و تكميل پرونده مربوطه به آدرس الكترونيكي http://daneshjoo.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

o كليه پذيرفته شدگان مي­بايست جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص كارنامه سلامت روان به آدرس الكترونيكي http://portal.saorg.ir/mentalhealth   و كارنامه سلامت جسمانيhttp://portal.saorg.ir/physicalhealth مراجعه نمايند.
 

 o پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر جهت كسب اطلاعات لازم در خصوص موارد مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر به آدرس الكترونيكي http://shahed.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.

o كليه پذيرفته شدگان مي ­بايست جهت تكميل فرم اطلاعات فردي به آدرس الكترونيكي  http://herasat.kntu.ac.ir  مراجعه نمايند.

 

                         

                                                                                    مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

                                                                               پنجم شهريور ماه 1397 

 

تعداد بازدید:
3861
تاریخ:
1397/06/05
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.