گردش صنعت ايران به دست مهندسان و مشاوران ايراني/ دانشگاه در دقيقه 90 خريد مجتمع سوهانك را از دست داد
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به مناسبت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي گزارشي از دستاورد‌ها و برنامه‌هاي اين دانشگاه ارائه كرد.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به مناسبت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي گزارشي از دستاورد‌ها و برنامه‌هاي اين دانشگاه ارائه كرد.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از دانشجو علي خاكي صديق، رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در نشست خبري خود با اصحاب رسانه به مناسبت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي و قرارگرفتن دانشگاه در نودمين سال تاسيس دستاورد‌هاي دانشگاه را در اين چهار دهه شرح داد و گفت: وقتي دانشگاه‌ها را قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مقايسه مي‌كنيم دليل بر كم اهميت جلوه دادن بزرگان علم و دستاورد‌هاي گذشتگان در علم و ادب و هنر كشور بيش از انقلاب اسلامي نيست.

وي ادامه داد: برخي از دستاورد‌هاي دانشگاه‌ها مختص به تحولات چند دهه اخير است مثلا در عرصه فناوري‌هاي ديجيتالي يا كارآفريني كه در دهه‌هاي قبل از پيروزي انقلاب چنين مسائلي مطرح نبوده است. اما به فراخور زمان در قالب ماموريت‌هايي جديد براي دانشگاه تعريف شده است.

رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بيان كرد: به دليل حضور گسترده نيرو‌هاي بيگانه متخصص قبل از انقلاب و همچنين عدم اعتماد و خودباوري به مردم ايران مواردي مثل ارتباط دانشگاه با صنعت، انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و تحصيل دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي كمرنگ بوده است و مجالي را به دانشگاهيان نمي‌دادند براي عرضه توانايي‌هاي خودشان، اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بهره گيري از نيرو‌هاي متخصص داخلي با خروج افراد بيگانه باعث شد تا اعتماد به دانشگاهيان افزايش پيدا كند و به فراخور آن استعداد‌هاي نهفته كشور شكوفا شود.

خاكي صديق اظهار داشت: امروز در كشور شاهد هستيم كه شركت‌هاي بزرگ چند مليتي در اداره صنعت و امور تخصصي و آموزش عالي كشور برخلاف كشور‌هاي همسايه كوچكترين نقشي ندارند و اين ثمره 4 دهه فعاليت آموزش عالي پس از انقلاب اسلامي را نشان مي‌دهد. به گفته وي صنعت ايران به دست مهندسان و مشاوران ايراني به گردش درآمده است.
 

دستاورد‌هاي 40 ساله انقلاب مرهون فعاليت‌هاي فراوان صاحبان علم و دانش كشور است

وي با اشاره به دستاورد‌هاي مطرح شده براي 40 سالگي انقلاب اسلامي عنوان كرد: دستاورد‌هاي 40 ساله انقلاب مرهون فعاليت‌هاي فراوان صاحبان علم و دانش كشور است و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به آموزش عالي كشور ارتباط پيدا مي‌كند.

رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اظهار داشت: هم اكنون 7 هزار و 300 دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند كه از اين ميان 3 هزار و 170 نفر در مقطع كارشناسي 3 هزار و 400 نفر در مقطع كارشناسي ارشد 720 نفر در مقطع دكترا هستند.

به گفته وي حدود 92 دانشجويان در دوره‌هاي مشترك تعريف شده و 648 دانشجو به صورت الكترونيكي در اين دانشگاه درس مي‌خوانند.

وي با اشاره به تعداد دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل ادامه داد: 34 نفر در مقطع كارشناسي 22 نفر در مقطع كارشناسي ارشد 19 نفر در مقطع دكتراي تخصصي از كشور‌هاي مختلف در اين دانشگاه تحصيل مي‌كنند.

وي اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را 316 نفر دانست و تاكيد كرد: از اين تعداد 69 نفر استاد تمام، 97 نفر دانشيار (در اوايل دهه 70 تنها 2 دانشيار بودند)، 140 نفر استاديار و 10 نفر مربيان دانشگاه هستند (تعداد مربيان در حالي است كه طي اوايل دهه 60 بيش از نيمي از اعضاي هيات علمي دانشگاه را شامل مي‌شدند). همچنين 17 نفر استاد وابسته بين المللي داريم كه اين افراد خارجي هستند و به صورت رسمي در قالب اين عنوان با دانشگاه همكاري مي‌كنند.

رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بيان كرد: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر دانشجويان دانشگاه در مقطع كارداني و كارشناسي براي حدود 6 رشته تحصيلي بودند، اما حال 15 رشته در مقطع كارشناسي، 45 رشته در مقطع دكترا و 71 رشته در مقطع كارشناسي ارشد وجود دارد.

وي آموزش الكترونيك را به عنوان يكي از فعاليت‌هاي مستمر و دامنه دار دانشگاه بيان كرد و گفت: آموزش آزاد با آموزش الكترونيك فرق دارد و اخيرا مورد توجه دانشگاه قرار گرفته است.

خاكي صديق بيان كرد: در دهه 60 حدود 4 دانشكده در دانشگاه فعال بودند، اما حال دانشكده‌هايي همچون صنايع، رياضي، فيزيك، شيمي، هوافضا، علم مواد به مجموعه دانشكده‌ها اضافه شده اند.

به گفته وي در حوزه آموزش بنابر كيفيت گذاشته شده است و دانشگاه به دنبال افزايش كمي نيست؛ از اين رو محتوا و روش‌هاي آموزشي، كيفي سازي خدمات آموزشي مثل خدمات الكترونيكي و منابع انساني از جمله محور‌هاي كيفي مدنظر است.

خاكي صديق با بيان اينكه نيازمند روش‌هاي جديد در آموزش مهندسي هستيم تصريح كرد: كارگاه آموزشي نوين مهندسي به تازگي ايجاد شده است كه روي روش‌هاي نوين براي اين موضوع كار مي‌كند.

وي ادامه داد: از آنجايي كه در دو دهه اخير مفهوم كارآفريني در حوزه پژوهش و فناوري ظهور كرده است ما نيز در اين بخش اقداماتي را انجام داديم كه بر 3 محور متمركز است. يك ارتقاي كمي و كيفي انتشارات پژوهشي دو پروژه‌هاي پژوهشي با محوريت حل مساله در صنعت در قالب پروژه‌هايي كه با صنعت بسته مي‌شود سه فعاليت‌هاي فناورانه و كارآفريني.

خاكي صديق درباره تعداد پروژه‌هاي منعقد شده با صنعت عنوان كرد: در طول دهه 60 تعداد پروژه‌هاي صنعتي و قرارداد با صنعت در دانشگاه كمتر از 10 مورد بوده است. البته پروژه دفاعي خوبي در طول جنگ انجام شده بود. اما قراردادي كه كاملا مشخص و در رابطه با حل مسائل كشور باشد كمتر از 10 مورد بود.
 
وي ادامه داد: تا به امروز تعداد طرح‌هاي ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي براي حل مسائل صنعت 312 مورد است كه اين آمار در سال 92 تنها 116 مورد بوده است.

خاكي صديق گفت: از سال 92 و 93 كه بحث بين المللي سازي دانشگاه‌ها مطرح شد از سوي وزارت علوم ماموريتي در ارتباط با ارتباطات بين المللي به ما داده شد از اين رو تاكنون 9 طرح پژوهشي داريم كه به طور مشترك با طرف‌هاي بين المللي انجام مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه مجموعه مبالغ طرح‌هاي جاري با صنعت حدود 54 ميليارد تومان است اظهار داشت: در حوزه فناوري 32 شركت عضو مراكز رشد، 20 هسته فناور دانشجويي و 11 شركت دانش بنيان داريم كه اميدواريم تعداد اين مراكز و شركت‌ها طي سال‌هاي آتي افزايش پيدا كند. همچنين در حوزه كارآفريني مدرسه كسب و كار و كارآفريني و هفته مرتبط با آن را داريم كه با همكاري مراكز بيرون از دانشگاه انجام مي‌شود.
 

تاليفات دانشگاهي به زبان فارسي از دستاوردهاي مهم دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

خاكي صديق تاليفات دانشگاهي به زبان فارسي را يكي از دستاورد‌هاي مهم دانشگاهي طي 4 دهه پيروزي انقلاب اسلامي بيان كرد و ادامه داد: در دهه‌هاي گذشته در زمينه‌هاي تخصصي مختلف كتاب‌هاي متنوع به زبان فارسي وجود نداشت به عنوان مثال در سال 1362 در رشته‌هاي فني و مهندسي تنها 2 كتاب چاپ شده داشتيم، اما در چند سال اخير 350 عنوان كتاب چاپ كرديم كه نشان از توجه ويژه استادان دانشگاه‌ها به تاليف كتاب است. 8 جلد كتاب نيز به زبان انگليسي چاپ شده است كه 2 مورد آن به زبان چيني هم چاپ و منتشر شده است.

به گفته وي در سال 97 دانشگاه خواجه نصير به عرصه‌هاي ديجيتالي چاپ، عرصه و فروش كتاب ورود پيدا كرده است تا بتواند كتاب‌هاي خود را به صورت ديجيتالي عرضه كند.

رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به تعداد مقالات چاپ شده از سوي اين دانشگاه بيان كرد: طبق گزارش‌هاي پايگاه اسكوپوس در اوايل دهه 60 آماري از تعداد مقالات وجود ندارد. در سال 68، 4 مقاله تا سال 70، 8 مقاله در اين پايگاه گزارش شده است. اما طبق آخرين گزارش اين پايگاه در 7 بهمن ماه 97، 11 هزار و 48 مقاله از سوي دانشگاه خواجه نصير در اين پايگاه وجود دارد.

وي اظهار داشت: اولين مواردي كه در حوزه ارتباطات بين المللي مي‌توانيم از آن‌ها نام ببريم شامل حضور دانشجويان و استادان بين المللي در دانشگاه، پژوهش و دوره‌هاي مشترك بين المللي، حضور در عرصه‌هاي بين المللي آموزش عالي به معني شركت در مجامع آموزشي و عضويت در اجلاس اتحاديه‌ها است.

خاكي صديق ادامه داد: رسالت دانشگاه براي سال‌هاي آتي فعاليت خود آموزش و تربيت نيروي انساني كارآمد، خلاق و اخلاق مدار است كه بتوانند نياز‌هاي علمي و فني مهندسي كشور را برآورده كنند. همچنين دانشگاه قصد دارد در مسير پژوهش‌هاي كاربردي و بنيادي در جهت حل مشكلات جاري كشور گام بردارد.

وي تصريح كرد: ورود به عرصه‌هاي فناوري مستقيما در ارتباط با جامعه است از اين رو بحث مشاوره‌هاي تخصصي خدمات اجراي دولتي و بخش خصوصي، ارتقاي دانش و فرهنگ عمومي و فعاليت‌هاي عام و منفعه از جمله مواردي است كه در ذيل رسالت دانشگاه قرار مي‌گيرد.

رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي درباره حركت به سمت نسل سوم دانشگاه‌ها گفت: يكي از نكات مهمي كه به جهت مطالعات ما در زمينه ورود به نسل سوم دانشگاه‌ها مطرح است شناسايي دانش آموختگان و آينده كاري آن‌ها است.

وي ادامه داد: دانشگاه‌هاي ما در ايران به دليل مشكلات ساختاري تا رسيدن به دانشگاه‌هاي نسل دوم به معناي واقعي كلمه فاصله بسياري دارد و كار‌هاي زيادي را مي‌طلبد البته در اين مسير پيشرفت‌هايي را داشته ايم، اما هنوز كار‌هاي زيادي باقي مانده است.
 

بودجه كنوني ما كفاف فعاليت‌هاي بين المللي را نمي‌دهد

خاكي صديق درباره فعاليت‌هاي بين المللي دانشگاه اظهار داشت: بودجه كنوني ما كفاف فعاليت‌هاي بين المللي را نمي‌دهد در يك سال گذشته با توجه به وضعيت بودجه و تلاطم ارز كار دانشگاه‌ها بسيار سخت شده است و اگر براي اين موضوع چاره‌اي انديشيده نشود تمام فعاليت‌هاي دانشگاه متوقف و يا حتي تعطيل مي‌گردد. البته بحث تحريم نيز مشكلاتي را براي ما ايجاد كرده است و طرف‌هاي خارجي معمولا با احتياط بيشتري رفت و آمد مي‌كنند يا حاضر به انعقاد قرارداد مي‌شوند.

وي اظهار داشت: براي اعتماد سازي در تعاملات بين المللي تلاش زيادي مي‌شود چرا كه اگر نتوانيم به وقت تعهدات خود را عملي كنيم اعتماد خدشه دار مي‌شود و بازسازي آن مشكل خواهد بود.

 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در دقيقه 90 خريد مجتمع سوهانك را از دست داد

خاكي صديق در مورد تجميع اين دانشگاه بيان كرد: در مورد تجميع خاطره تلخي براي ما اتفاق افتاد دانشگاه 2 سال تمام روي خريد مجتمع سوهانك كميته امداد كار كرد، اما در دقيقه‌هاي 90 حمايت نشد و دانشگاه آزاد مجتمع سوهانك را خريداري كرد.

وي ادامه داد: شرايط دولت را مي‌دانيم و انتظار نداريم كه دولت هزينه پروژه تجميع كه حدود 800 ميليارد تومان است در اختيار ما قرار دهد، ولي منابعي داريم كه به دلايل موقعيت‌هاي مناسب پوشش‌هاي حجمي را انجام مي‌دهد. (يعني دولت كمك اوليه براي خريد زمين مناسب را اعطا كند و سپس با فروش زمين‌ها و ساختمان‌هاي قبلي دانشگاه پول خود را بردارد)

خاكي صديق گفت: براي اين مساله از معاون اول رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه درخواست‌هايي را داشته ايم و قرار است كه براي تامين مبلغ اوليه مورد نياز مساعدت‌هايي را داشته باشيم كه اميدواريم عملياتي شود.

رييس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تاكيد كرد: هم اكنون اين دانشگاه پروژه ديگري را در راستاي تجميع با وزارت دفاع آغاز كرده است كه طي آن قرار است وزارت دفاع يكي از زمين‌هاي خود را به دانشگاه دهد و هم اكنون در حال طي كردن مراحل قانوني آن است؛ كه به زودي اطلاعات تكميلي آن را در اختيار همگان قرار مي‌دهيم.

وي همچنين در مورد بودجه دانشگاه‌ها اظهار داشت: در بين 5 دانشگاه برتر صنعتي كشور دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كمترين بودجه را دارد كه اين امر طبيعي است، چون دانشگاه ما از ديگر دانشگاه‌هاي صنعتي كوچكتر است و اين بودجه از لحاظ سرانه دانشجويي تفاوتي با ديگر دانشگاه‌ها نمي‌كند.

به گفته وي اين دانشگاه در حال حاضر نمي‌تواند طرح عمراني را داشته باشد چرا كه بايد ابتدا تجميع شود.

وي تاكيد كرد: 69 درصد بودجه سال 97 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تخصيص داده شده است.
خاكي صديق درباره سال‌هاي آتي فعاليت اين دانشگاه بيان كرد: اميدواريم با ورود به 100 سالگي دانشگاه خدمت رساني به جامعه را در حد اعلا داشته باشيم در ضمن حضور جدي در عرصه‌هاي بين الملل و مرز‌هاي دانشي براي حل مشكلات جامعه. 
تاریخ:
1397/11/23
تعداد بازدید:
9
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.