زنگ حذف كنكور تحصيلات تكميلي به صدا در آمد
در پي داغ شدن موضوع حذف 85 درصدي كنكور كارشناسي روساي دانشگاه هاي سطح يك بر آن شدند كه زنگ حذف كنكور تحصيلات تكميلي را نيز به صدا در آورند.
در پي داغ شدن موضوع حذف 85 درصدي كنكور كارشناسي روساي دانشگاه هاي سطح يك بر آن شدند كه زنگ حذف كنكور تحصيلات تكميلي را نيز به صدا در آورند.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، نظرات مختلفي در نحوه برگزاري آزمون دكتري و كارشناسي ارشد وجود دارد اما همه روساي دانشگاه هاي سطح يك به اتفاق بر حذف كنكور تحصيلات تكميلي و افزايش اختيارات دانشگاه ها در اين زمينه توافق دارند.
با حذف آزمون مقاطع تحصيلات تكميلي افراد با شايستگي واقعي علمي در يك رقابت صحيح جذب دانشگاه ها مي شوند.
گروه دانشگاه ايرنا در اين گزارش درگفت و گو با روساي دانشگاه هاي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، علم و صنعت، صنعتي شريف و معاون آموزشي دانشگاه تهران به بررسي بيشتر موضوع پرداخته است.

** مهاجرت نخبگان به دليل سد كنكور تحصيلات تكميلي
رئيس دانشگاه اميركبير در خصوص نحوه جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي از طريق آزمون سراسري گفت: دانشجويان دكتري از طريق مصاحبه جذب مي شوند و تا حدودي مشكل ارزيابي سطح علمي آنها برطرف شده است اما نياز است تا اختيارات دانشگاه در اين زمينه افزايش پيدا كند تا شاهد افزايش كيفيت جذب و پذيرش دانشجويان در اين بخش باشيم.
احمد معتمدي ادامه داد: مشكل اصلي در جذب دانشجويان كارشناسي ارشد است. كه سطح دانشجويان پايين بوده و ارزيابي درستي از سطح علمي آن ها صورت نمي گيرد.
وي با بيان اين كه در آزمون كارشناسي ارشد صرفا از دو تا سه درس آزمون گرفته مي شود افزود: دانشجو با شركت در كلاس هاي كنكور و تمرين تست زني مي تواند رتبه مناسب در آزمون كسب كند كه اين مساله يك بي عدالتي است.
رئيس دانشگاه اميركبير توضيح داد: يك دانشجوي قوي به دليل مشكلات نتوانسته در كلاس هاي كنكور شركت كند، اما دانشجوي ديگر كه از نظر درسي نيز ضعيف است با شركت در كلاس هاي كنكور رتبه بالا مي آورد.
وي با تاكيد براين كه كنكور متمركز براي كارشناسي ارشد روش صحيحي براي سنجش نيست، ادامه داد: در جريان كنكور دانشجويي با معدل پايين كه از دانشگاه ضعيفي آمده با شش ماه شركت در كلاس هاي كنكور در رشته خوبي قبول مي شود.
به اعتقاد معتمدي روش سنجش دانشجويان در مراكز علمي بايد تغيير كند يا اختيارات دانشگاه زياد شود.
وي مي گويد كه دانشگاه ها بارها در خواستي مبني بر اينكه دانشجويان فارغ التحصيل از دانشگاه هاي سطح بالا و معدل خوب راهي براي جذب به جز كنكور در مقطح كارشاسي ارشد ندارند تا در صورت عدم قبولي در كنكور به دنبال مهاجرت نباشند.
رئيس دانشگاه اميركبير تصريح كرد: دانشجويان استعداد درخشان هم در صورت عدم قبولي با رزومه تحصيلي خود يا تاييديه استاد جذب بهترين دانشگاه هاي خارج از كشور مي شوند.
وي در ادامه گفت: متاسفانه مشكلات عبور از سد كنكور باعث شده بسياري از دانشجويان سطح بالا به خارج از كشور بروند.

** كنكور شايستگي علمي فرد را سنجش نمي كند
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خصوص روش جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها، اظهار كرد: با افزايش تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي كيفيت آموزش و دانشجويان پايين مي آيد و در واقع رابطه عكس دارد.
وي عنوان كرد: زماني كه مبناي ورود دانشجو به مقاطع حساس تحصيلات تكميلي تست زدن باشد، شايستگي علمي فرد به معناي واقعي سنجش نمي شود.
دكتر علي خاكي صديق هم معتقد است كه داوطلب با شركت در كلاس هاي كنكور و خواندن چند كتاب مهارت تست زدن را مي آموزد و مي تواند رتبه خوبي اخذ كند و خوب تست زدن نشان دهنده مرتبه علمي حقيقي فرد نيست.
اين مسئول تصريح كرد: در همه ي نظام هاي معتبر آموزشي دنيا براي مقاطع تحصيلان تكميلي به خصوص دكتري پروژه اي تعريف مي شود و اعضاي هيات علمي براي اجرايي شدن آن اعلام آمادگي مي كنند. سپس به تعداد مورد نياز دانشجو پذيرش و در پروژه سرپرستي كرده و راهنمايي و حمايت علمي و حتي مادي مي كند.
خاكي صديق با بيان اينكه در ايران جذب دانشجويان دكتري به اين صورت نيست، تصريح كرد: در كشور تعدادي دانشجو توسط سنجش معرفي مي شود كه دانشگاه با آنها مصاحبه مي كند. البته اساتيد درصد محدودي اعمال نظر مي كنند كه تعيين كننده نهايي نيست و مشكل پيش مي آيد.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: كنكور ارشد و دكتري بايد حتما حذف شود. براي مقطع دكتري بايد براساس آزمون تشريحي و توصيفي خود دانشگاه ها دانشجو جذب شود.
وي افزود: اگر براي برگزاري آزمون نيز مشكل وجود دارد، مطلوب است بر اساس رزومه علمي فرد پذيرش انجام شود. دانشگاه ها با مطالعه رزومه و مصاحبه جدي و دقيق تر شخص با استاد تخصصي موضوع جذب مي شود. در تمام دنيا روند جذب دانشجوي تحصيلات تكميلي از طريق اين دو روش است و در احتمالا در كشور ما نيز براي اجرايي شدن مسئله اي وجود ندارد.
خاكي صديق تصريح كرد: در جلسات مختلف دانشگاه ها با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع حذف كنكور كه يك مسئله تكراري و قديمي بوده، مطرح شده است.

** حذف كنكور نيازمند نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي است
رئيس دانشگاه علم و صنعت گفت: دانشگاه هاي سطح يك به دنبال جذب دانشجويان مستعد هستند. در حال حاضر دانشگاه هاي سطح يك 40 درصد دانشجوهاي خود را از دانشجويان ممتاز دانشگاه خود يا دانشگاه هاي ديگر جذب مي كنند.
جبار علي ذاكري ادامه داد: براي 60 درصد باقي مانده به جاي يك رقابت تستي براي ورود به مقطع بالاتر كه دانشجويان مطالعه صحيحي نيز ندارند، مثل گذشته آزمون مستقل توسط دانشگاه ها برگزار شود.
رئيس دانشگاه علم و صنعت اظهار كرد: در گذشته براي آزمون مستقل متقاضيان درس هاي تخصصي را مطالعه مي كردند و از طريق آزمون وارد دانشگاه مي شدند. در حال حاضر هم بهترين روش از طريق آزمون مستقل به خصوص در مقطع دكتري است.
وي توضيح داد: در مقطع دكتري اولويت با دانشگاه ها است كه بهترين دانشجويان دكتري با پتانسيل بالا را انتخاب كنند.
ذاكري اعتقاد برخي كارشناسان مبني بر اين كه دانشگاه ها در جذب دانشجو بدون كنكور سليقه اي عمل خواهند كرد را كاملا اشتباه دانست و تصريح كرد: در واقع دانشگاه ها مستعدترين دانشجويان كه در دوره تحصيل خود تحقيقات، پژوهش، مطالعات موثر، نشر مقاله و كتاب را داشته اند، جذب مي كنند.
رئيس دانشگاه علم و صنعت گفت: درخواست حذف آزمون مقاطع تحصيلات تكميلي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط روساي دانشگاه هاي سطح يك مطرح شده اما اين موضوع به تنهايي نيازمند نظر وزارت علوم نيست و راي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مي خواهد.

** سوابق تحصيلي مهم تر از نمره كنكور است
رئيس دانشگاه صنعتي شريف نيز به خبرنگار ايرنا گفت: در برخي رشته ها به عنوان مثال ادبيات كه تخصصي نيست آزمون برگزار شود و پس از ارزيابي نمره، پذيرش توسط مصاحبه با اختيار كامل دانشگاه ها و جذب و بررسي پرونده باشد.
محمود فتوحي با بيان اينكه بررسي پرونده در جذب دانشجويان تحصيلات تكميلي بسيار مهم تر از نمره كنكور است، تصريح كرد: تعداد مقاله ها و فعاليت ها در صنعت بسيار حائز اهميت تر از كنكور است.
رئيس دانشگاه صنعتي شريف يادآورشد: بايد در زمينه كنكور دانشجويان تحصيلات تكميلي اختيارات دانشگاه ها بيشتر باشد زيرا آزمون سراسري راه مناسبي براي سنجش دانسته هاي علمي آنها و پذيرش نيست.

** غُل و زنجير از پاي دانشگاه ها و اعضاي هيات علمي باز شود
معاون آموزشي دانشگاه تهران هم در خصوص نحوه جذب دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي گفت: در حال حاضر روش پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كارآمد نيست. در كارشناسي ارشد به دليل تنوع رشته و تعدد متقاضي بايد از شيوه متمركز استفاده شود اما نياز به روش مناسب تري داريم.
وي افزود: در حال حاضر دانشگاه هاي سطح يك و دو 40 درصد ظرفيت خود را بر اساس آيين نامه وزارت علوم از طريق استعداد درخشان جذب مي كنند كه يك قدم به جلو است.
حسين حسيني تصريح كرد: موضوع مهم براي دانشگاه هاي سطح يك جذب دانشجويان با كيفيت است. يعني دانشجويي كه توانمند نبوده و از يك رشته غير مرتبط با شركت در كلاس كنكور جذب مي شود، اتلاف انرژي و سرمايه انساني است.
معاون آموزشي دانشگاه تهران در خصوص مشكل اساسي در آموزش عالي و آزمون مقاطع تحصيلات تكميلي، گفت: در هيچ جاي دنيا مجلس كشور براي پذيرش دانشجوي دكتري قانون وضع نمي كند.
به گفته حسيني در سال جاري ديوان عدالت اداري اعلام كرده شيوه نامه دانشگاه تهران مشكل دارد و دانشگاه نمي تواند نصاب (تعداد معين) تعيين كند و دانشگاه تهران هم اعلام كرده دانشجو براي جذب بايد از 50 نمره 25 نمر را بياورد، اما پيشتر حكمي صادر شده كه اگر فردي در آزمون نمره پنج بگيرد با نمره سنجش جمع شده و بايد پذيرش شود.
وي با بيان اينكه مطلوب نيست قوه قضاييه به قوانين دانشگاه ها ورود كند، اظهار كرد: مداخله نظام ها و سازمان هاي بيروني در امور دانشگاه ها هيچ جاي دنيا پسنديده نيست.
معاون آموزشي دانشگاه تهران اظهار كرد: پذيرش دانشجوي دكتري بايد از حالت نيمه متمركز خارج شده و توسط خود دانشگاه ها برگزار شود.
حسيني عنوان كرد: در همه جاي دنيا جذب دانشجوي تحصيلات تكميلي توسط دانشگاه ها روش سازمان يافته و مطلوبي است.
معاون آموزشي دانشگاه تهران ادامه داد: اگر هدف اعتلاي سيستم آموزشي است بايد به دانشگاه ها اعتماد كرد و غُل و زنجير از پاي دپارتمان ها، اعضاي هيات علمي و دانشگاه ها باز شود.
حسيني در خصوص افزايش ظرفيت دانشجويان كارشناسي دانشگاه تهران گفت: در سال جاري قانون ايثارگران در آزمون كارشناسي ارشد اعمال شده است و30 درصد پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد به ايثارگران اختصاص يافت.
وي با بيان اين كه امسال اين قانون براي اولين بار اعمال شد، اظهار كرد: يك سوم از ظرفيت كارشناسي ارشد به افرادي كه شاخص ها و رتبه نامناسبي دارند رسيد. زمان اعلام نتايج مجلس شوراي اسلامي براي ايجاد عدالت و جذب دانشجويان واجد الشرايط ظرفيت ها بسيار افزايش يافت.
معاون آموزشي دانشگاه تهران تصريح كرد: موضوع فوق نمونه ديگري از مداخله نهادهاي بيروني مثل مجلس در امور دانشگاه ها است.
حسيني با بيان اينكه تبعات اجراي قانون از جيب دانشگاه ها خرج مي شود، گفت: به خاطر جلوگيري از اعتراض ديگر داوطلبان، دانشگاه تهران در سال جاري 900 نفر مازاد بر ظرفيت در كارشناسي ارشد پذيرش داشته است.
وي ادامه داد: بهتر است موضوع پذيرش از طريق استعداد هاي درخشان به 50 درصد برسد و مابقي در مقطع دكتري از طريق سوابق تحصيلي و در كارناسي ارشد از طريق كنكور پذيرش شوند.
به اعتقاد معاون آموزشي دانشگاه تهران اين موضوع يك قدم براي اصلاح وضع موجود است. دانشگاه ها بايد تمام عيار ظرفيت پذيرش داشته باشند و اقدامات را با اختيارات خود انجام دهند.

** نظر وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با طرح موضوع حذف كنكور تحصيلات تكميلي هم در راستاي درخواست و نظر روساي دانشگاه هاي سطح يك گفت: پس از حذف كنكور در كارشناسي، حذف آزمون كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه ها محقق مي شود.
وي ادامه داد: مقاطع تحصيلات تكميلي شامل كارشناسي ارشد و دكتري به دنبال چنين روندي هستند كه جذب مستقيم دانشجو از طريق دانشگاه ها صورت گيرد.
حجت الاسلام سعيد رضا عاملي، تاكيد كرد: اين موضوع در مقاطع زماني مختلف و بر اساس برنامه زمانبندي محقق مي شود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: حذف كنكور و پذيرش مستقيم دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي راحت تر از كارشناسي است.
براساس اين گزارش همچنين پيشتر معاون آموزشي وزير علوم به ايرنا گفته بود كه اين وزارتخانه موافق حذف كنكور كارشناسي ارشد و دكتري در صورت فراهم آمدن شرايط آن است.
مجتبي شريعتي درباره درخواست دانشگاه ها براي واگذاري كنكورهاي مقاطع تحصيلات تكميلي به اين مراكز آموزشي، تاكيد كرد: پذيرش مستقيم دانشجو توسط دانشگاه ها در مقاطع تحصيلات تكميلي از كيفيت بهتري برخوردار مي شود اما براي هر كدام بايد قانون خاص تدوين و تصويب شود.
معاون آموزشي وزير علوم، اظهار داشت: اين موضوع، يك امر كلي است اما در عمل ويژگي دانشگاه هايي كه قصد چنين اقدامي دارند بايد شاخص هاي مربوط به پذيرش دانشجو تعريف شود. 
 
تاریخ:
1397/11/15
تعداد بازدید:
167
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.