سازمان برنامه بودجه اي براي سنواتي ها نمي دهد
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: مطلب حائز اهميت در خصوص دانشجويان سنواتي اين است كه سازمان برنامه و بودجه، دانشجويان دانشگاه ها را سرشماري كرده و براساس نفر دانشجو بودجه مي دهد، اما براي دانشجويان سنواتي هيچ بودجه اي در نظر نمي گيرد.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: مطلب حائز اهميت در خصوص دانشجويان سنواتي اين است كه سازمان برنامه و بودجه، دانشجويان دانشگاه ها را سرشماري كرده و براساس نفر دانشجو بودجه مي دهد، اما براي دانشجويان سنواتي هيچ بودجه اي در نظر نمي گيرد.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، دكتر علي خاكي صديق اظهار كرد: سازمان برنامه فقط براي دانشجويان كارشناسي چهار سال، ارشد دو سال و دكتري چهار سال هزينه به دانشگاه ها پرداخت مي كند و بودجه اي براي دانشجويان سنواتي اختصاص نمي دهد و به همين دليل دانشگاه مجبور به دريافت شهريه است.
وي ادامه داد: اگر بودجه دانشجويان به طور مثال 6 سال تحصيل مجاز توسط اين سازمان محاسبه شود، دانشگاه ها از دانشجويان شهريه دريافت نمي كنند.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با بيان اينكه دانشجويان كارشناسي تا ترم 9 شهريه پرداخت نمي كنند، تصريح كرد: از ترم 10 از دانشجويان شهريه دريافت مي شود كه از درآمدهاي دانشگاه هزينه دانشجو پرداخت مي شود و موجب فشار به دانشگاه ها است.
خاكي صديق با اشاره به اينكه پرداخت شهريه دانشجويان دوره روزانه بستگي به سال ورودي دانشجويان دارد، گفت: براي دانشجويان كارشناسي ارشد از ترم ششم شهريه دريافت مي شود و ترم پنجم رايگان است. دانشجويان نوبت دوم دوره ارشد در صورت سنوات فقط شهريه ثابت حدود 900 هزار تا يك ميليون تومان بدون پرداخت مبلغ پايان نامه را به دانشگاه مي پردازند.
خاكي صديق افزود: دانشجويان ارشد در صورت سنوات روزانه علاوه بر شهريه بايد مبلغ پايان نامه را نيز پرداخت كنند.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به اينكه شهريه ورودي ترم دانشجويان دكتري هر سال تعيين مي شود، تصريح كرد: دانشجويان دكتري در ترم 11 به بعد 20 درصد شهريه ترم ورودي را پرداخت مي كنند و در ترم 12 به بعد 40 درصد شهريه ترم ورودي است.

** شهريه سنواتي براي ورودي هاي 97 دو برابر مي شود
خاكي صديق با بيان اينكه هيات امنا دانشگاه شهريه را مشخص مي كند، گفت: شهريه سنواتي در دوره كارشناسي براي دانشجويان ورودي سال 97 نسبت به سال 94، 95 و 96 حدود دو برابر مي شود.
وي ادامه داد: تعيين شهريه براي سال 97 با در نظر گرفتن دو مسئله در دانشگاه خواجه نصير تعيين مي شود، بررسي ميزان شهريه دانشگاه هاي ديگر متناسب با آنها كه يك عدد ميانگين به دست مي آيد و محاسبه هزينه اي كه هر دانشجو براي دانشگاه دارد؛ بين اين اعداد يك عدد به هيات امنا پيشنهاد مي شود.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  اظهار كرد: شهريه دانشگاه مصوب است و بايد از طرف دانشجويان پرداخت شود. اما دانشگاه صندوقي احداث كرده و صندوق رفاه دانشجويان نيز به آن كمك مالي كرده است.
وي افزود: كمك دانشگاه به دانشجوياني كه توان پرداخت شهريه را ندارند بسيار محدود است؛ زيرا دانشگاه امكانات وسيعي ندارد.
خاكي صديق با بيان اينكه در بحث شهريه بسيار گزينشي به دانشجويان كمك مي شود، گفت: البته هيات امنا مصوباتي از قبيل كمك به افراد تحت پوشش كميته امداد، بنيادهاي خيريه و يا سازمان هاي رسمي مثل بهزيستي دارد.
 
تاریخ:
1397/11/01
تعداد بازدید:
153
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.