پانزدهمين نشست مشورتي معاونان و مديران بين الملل دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي منتخب كشور در دانشگاه كاشان
پانزدهمين نشست مشورتي معاونان و مديران بين الملل دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي منتخب كشور با حضور دكتر سالار آملي قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري در امور بين الملل و دكتر نيسي مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه كاشان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، در  اين نشست كه تني چند از سفرا و نمايندگان خارجي مقيم ايران از كشورهاي اروپايي و آسيايي از جمله سوئيس، فرانسه، مجارستان، اندونزي  حضور حضور داشتند در پنل هاي تخصصي جايگاه ايران در پژوهش هاي بين المللي، فرصت ها و چالش ها و نظام رتبه بندي، مديريت تعاملات در پژوهش هاي مشترك بين الملل، تجربيات و راهكارها  مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

از ديگر مباحث مورد توجه در اين نشست كه با حضور معاونان و مديران بين الملل دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي منتخب كشور برگزار شد نظام رتبه بندي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي بود كه با حضور خانم دكتر مرندي، مشاور ديپلماسي علمي قائم مقام وزير در امور بين الملل  مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت.

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي نيز با نمايندگي دكتر ابراهيم نديمي در اين نشست شركت كرد.

سفراي شركت كننده در پانزدهمين نشست معاونان و مديران بين الملل دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي منتخب كشور در  دانشگاه كاشان، بر انجام طرح هاي مشترك همكاري در حوزه فناوري و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت تاكيد كردند.

ماركوس لايتنر سفير سوييس در ايران در اين نشست گفت: سابقه همكاري علمي ايران و سوئيس به سال 1949 بر مي گردد و زماني كه دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه زوريخ، همكاري هاي مشترك را شروع كردند و اين همكاري به مسير همكاري دانشگاه زوريخ و دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان متوليان  كارگروه ملي  همكاري در كشور مي پيوندد.

لايتنر همكاري نزديك در كشور در حوزه تامين منابع مالي طرح هاي تحقيقاتي مشترك را موفقيت آميز خواند و گفت: انجام طرح هاي مشترك همكاري در حوزه فناوري، برگزاري دوره هاي كوتاه مدت، محورهايي هستند كه مي توانند در آينده تعاملات علمي براي آنها برنامه ريزي كرد.

لايتنر عنوان كرد: در پروژه هاي مشترك كه 15 مورد آن به تاييد رسيده است دو سوم هزينه ها را دانشگاه  هاي طرف سوئيسي و يك سوم آنرا دانشگاههاي طرف ايران مي پردازند.

سفير زوريخ به همكاري خوب علمي دو كشور در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: همكاري ها بايد در مسير درست قرار گيرد و مشاركت دانشجويان و استادان در اين همكاري كه جريان پايين به بالا را رقم مي زند فاكتور مهمي است.

اكتاوينو عليمودين سفير اندونزي در ايران در پانزدهمين نشست مديران و معاونان بين الملل دانشگاه ها در دانشگاه كاشان گفت: همكاري موفق ايران و اندونزي در زمينه زيست فناوري، مي تواند الگويي براي همكاري در ساير حوزه ها باشد.

وي افزود: نانو تكنولوژي، آموزش هاي فني و حرفه اي با هدف اشتغال زايي و همچنين پزشكي از ديگر حوزه هايي هستند كه اندونزي آمادگي همكاري با ايران در اين حوزه ها را دارد.

اكتاوينو عليمودين در ادامه آمادگي كشورش براي همكاري با وزارت علوم ايران در اعطاي بورس تحصيلي، فرصت هاي مطالعاتي و انجام طرح هاي مشترك تحقيقاتي اعلام كرد. 

سفراي شركت كننده در پانزدهمين نشست معاونان و مديران بين الملل دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي منتخب كشور در  دانشگاه كاشان، بر انجام طرح هاي مشترك همكاري در حوزه فناوري و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت تاكيد كردند.

ماركوس لايتنر سفير سوييس در ايران در اين نشست گفت: سابقه همكاري علمي ايران و سوئيس به سال 1949 بر مي گردد و زماني كه دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه زوريخ، همكاري هاي مشترك را شروع كردند و اين همكاري به مسير همكاري دانشگاه زوريخ و دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان متوليان  كارگروه ملي  همكاري در كشور مي پيوندد.

لايتنر همكاري نزديك در كشور در حوزه تامين منابع مالي طرح هاي تحقيقاتي مشترك را موفقيت آميز خواند و گفت: انجام طرح هاي مشترك همكاري در حوزه فناوري، برگزاري دوره هاي كوتاه مدت، محورهايي هستند كه مي توانند در آينده تعاملات علمي براي آنها برنامه ريزي كرد.

لايتنر عنوان كرد: در پروژه هاي مشترك كه 15 مورد آن به تاييد رسيده است دو سوم هزينه ها را دانشگاه  هاي طرف سوئيسي و يك سوم آنرا دانشگاههاي طرف ايران مي پردازند.

سفير زوريخ به همكاري خوب علمي دو كشور در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: همكاري ها بايد در مسير درست قرار گيرد و مشاركت دانشجويان و استادان در اين همكاري كه جريان پايين به بالا را رقم مي زند فاكتور مهمي است.

اكتاوينو عليمودين سفير اندونزي در ايران در پانزدهمين نشست مديران و معاونان بين الملل دانشگاه ها در دانشگاه كاشان گفت: همكاري موفق ايران و اندونزي در زمينه زيست فناوري، مي تواند الگويي براي همكاري در ساير حوزه ها باشد.

وي افزود: نانو تكنولوژي، آموزش هاي فني و حرفه اي با هدف اشتغال زايي و همچنين پزشكي از ديگر حوزه هايي هستند كه اندونزي آمادگي همكاري با ايران در اين حوزه ها را دارد.

اكتاوينو عليمودين در ادامه آمادگي كشورش براي همكاري با وزارت علوم ايران در اعطاي بورس تحصيلي، فرصت هاي مطالعاتي و انجام طرح هاي مشترك تحقيقاتي اعلام كرد. 
 دكتر حسين سالارآملي در پانزدهمين نشست مشورتي معاونان و مديران بين الملل دانشگاه ها و مراكز پژوهشي منتخب كشور در دانشگاه كاشان افزود: در اين نشست علاوه بر حدود 100 نفر از معاونان و مديران بين الملل دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، سفرا و رايزنان تعدادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي مستقر در ايران از جمله سوئيس، فرانسه، مجارستان، اندونزي  حضور دارند كه برگزاري اين نشست ها زمينه تعاملات علمي بين المللي كشورها را برقرار مي كند.

وي به انجام پروژه هاي  تحقيقاتي مشترك بين كشور ايران و كشورهاي خارجي اشاره كرد و اظهار داشت: با كشور فرانسه سالانه 20 پروژه تحقيقاتي و با كشور اتريش 17 پروژه تعريف شده است  و با كشورهاي مجارستان، هندوستان و بقيه كشورها هم اين طرح هاي تحقيقاتي ادامه دارد.

دكتر سالار آملي زمان اجراي اين پروژه ها را يك تا دو سال عنوان كرد و افزود: طرح هاي مشترك با حمايت 50 درصد از صنعت ايران و 50 درصد از صنعت خارجي انجام مي شود.

وي با اشاره به اينكه برگزاري اين طرح هاي تحقيقاتي مشترك مبناي ديپلماسي گسترده علمي و پژوهشي با كشورهاي خارجي است، خاطر نشان كرد: انجام كارهاي مشترك نخبگان دو كشور را باهم نزديك مي كند و اين تعاملات، اثرگذاري علمي را بيشتر مي كند.

قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل از انجام پروژه هاي مشترك ايران و فدرال آلمان خبر داد و افزود: محققان دانشگاه هاي ايران و آلمان مي توانند با مراجعه با سامانه وزارت علوم در اين پروژه ها شركت كنند.

وي خاطر نشان كرد: بعد از ثبت نام، 15 پروژه  انتخاب و مورد حمايت ايران و دولت آلمان قرار خواهد گرفت.

وي اظهار اميدواري كرد: تا اين پروژه هاي مشترك بستري را فراهم كند تا نوآوري، كارآفريني و ارتقاء تكنولوژي شكل گيرد.

وي دكتر سالارآملي جذب دانشجوي خارجي و راه اندازي دوره هاي مشترك از رويكردهاي وزارت علوم در بخش بين الملل ذكر كرد و افزود: يكي از محورهايي كه در تعاملات بين المللي اثرگذار خواهد بود اكوسيستم هاي تعاملات بين المللي خواهد بود كه با اين روند مي توان  فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي را ارتقا ء بخشيد.

مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت علوم، در پانزدهمين نشست مشورتي معاونان و مديران بين‌الملل دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي منتخب كشور، راه‌اندازي اكوسيستم تعاملات بين‌المللي را براي حل مشكلات جامعه ضروري دانست.
دكتر عبدالساده  نيسي در اين نشست كه به ميزباني دانشگاه كاشان برگزار شد، بر اجراي پروژه‌هاي همكاري مشترك تاكيد كرد و گفت: بايد اولويت‌ها تعريف شده و بر اساس آن پروژه‌ها تعريف شود.
مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت علوم بر لزوم ايجاد اكوسيستم تعاملات بين المللي در كنار اكوسيستم نوآوري و كارآفريني در كشور تاكيد كرد.
دكتر نيسي با اشاره به برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري در هفته آينده اظهار داشت: در نمايشگاه امسال در كنار عرضه فناوري، تقاضاي فناوري نيز وجود دارد.
وي خاطر نشان كرد: در اين نمايشگاه كه شركت‌هاي مختلف حضور خواهند داشت، شركت‌ها نيازهاي خود را ارائه خواهند كرد و ساير شركت‌هاي دانش بنيان و شركت‌هاي مستقر در پارك علم و فناوري به حل مساله آنها خواهند پرداخت.
مدير كل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وزارت علوم، با اشاره به لطمه‌اي كه استادان و پژوهشگران به دليل نوسانات نرخ ارزي به آنها وارد شده است، افزود: در ارتباطات بين‌المللي مي‌توان هم فناوري را عرضه كرد و هم تقاضا كرد.
وي با اشاره به اينكه برخي مسائل همچون ريزگردها خاص خود كشور است افزود: آزمايشگاه بزرگي در مركز تحقيقات دانشگاه شهيد چمران راه اندازي شده است تا بتوان با كمك محققان اين مسئله را در كشور مرتفع سازيم و با اين كار مي‌توانيم در اين مساله همچنين صادركننده نيز باشيم.
دكتر نيسي پژوهش در زمينه حل چالش‌هاي زيست محيطي كشور را مهم توصيف كرد و افزود: پروژه‌هاي همكاري مشترك، روش خوبي براي رفع معضلات كشور است؛ اين پروژه‌هاي مشترك بايد به كمك وزارت علوم، دانشگاه‌ها و تعاملات خارجي تعريف شود.
وي خاطر نشان كرد: در شرايط خاص تحريم‌ها، اگر دانشگاه‌ها با كمك شركت‌هاي دانش بنيان بتوانند با نوآوري و فناوري مسائل را حل كنند، خيلي در معرض خطر قرار نخواهيم گرفت.

تاریخ:
1397/10/03
تعداد بازدید:
60
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.