زنجيره تبديل دانش به ثروت كامل نيست
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: زنجيره تبديل دانش به ثروت هنوز كامل نيست و بايد فرآيند شناسايي بازار و چگونگي ايجاد كسب و كار به دانشجويان آموزش داده شود.
 عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: زنجيره تبديل دانش به ثروت هنوز كامل نيست و بايد فرآيند شناسايي بازار و چگونگي ايجاد كسب و كار به دانشجويان آموزش داده شود.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، دكتر حميد رضا تقي راد  اظهار داشت: دانشجويان بايد توانايي تبديل دانش به فناوري قابل فروش را داشته باشند كه در حال حاضر اين روند بسيار سخت شده است.
وي ادامه داد: اگر زنجيره توليد ثروت از علم تكميل شود، دانشجويان احساس توانمندي و خدمات رساني كرده و در داخل ماندگار مي شوند.
معاون بين الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي افزود: دانشجويان بايد پس از فارغ التحصيلي راهكارهاي جذب خريدار و توليد محصول را آموزش ببينند.
تقي راد تصريح كرد: مهمترين عامل در اين زمينه دو سال پس از فارغ التحصيلي دانشجويان است تا آنها ارتباط مطلوبي با صنعت پيدا كرده و حتي در كشور ايجاد بازار كنند.
وي ادامه داد: اگر طي دو سال اين فرآيند صورت نگيرد و دانشجو به نتيجه مطلوب نرسد، قطعا به پيشنهادات كشورهاي خارجي اهميت مي دهد. در اين مدت شايد خدمت سربازي مانع اقدامات اجرايي دانشجويان پسر شود. نخبگان بايد ارضاي شغلي شوند و بستر رشد و توسعه براي آنها فراهم شود.
تقي راد مسابقات علمي، پژوهشي و ربكاپ در طول تحصيل دانشجويان را عامل موثري در توانمندي دانشجويان دانست و تصريح كرد: اين مسابقات باعث تبادل علم و تجربه در زمينه هاي مختلف بين دانشجويان دوره كارشناسي شده و پس از چهار سال تاسيس شركت هاي دانش بنيان و توليد كارآفريني را به همراه دارد.
معاون بين الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: با وجود كسب و كار تحقيقاتي و اقتصادي مطلوب، دانشجو شاهد رشد خود در داخل است و به فكر رفتن به كشورهاي خارجي نيست.

* مدرسه كسب و كار خواجه نصير
تقي راد همچنين گفت: بسياري از دانشجويان در رشته هاي مهندسي قوي بوده اما با روش هاي كسب و كار و شناخت بازار بيگانه هستند.
وي افزود: دانشگاه خواجه نصير طوسي سال گذشته مدرسه كسب و كار را با هدف آموزش روش هاي بازاريابي و محيط كسب و كار براي دانشجويان و افراد خارج از دانشگاه احداث كرده است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: مجموعه اي از فعالان حوزه كسب و كار و بازاريابي مدرسين اين مدرسه هستند. در سال آخر دانشجويان در خصوص تبديل دانش فني به شغل و شركت هاي كارآفريني آموزش مي بينند و سپس شغل خود را تجاري سازي كرده و درآمد زايي مي كنند.
وي توضيح داد: دانشگاه هنوز در مرحله آزمايش و تمرين اين راهكار است و در سال آينده نرخ موفقيت دانشجويان اعلام مي شود. در حال حاضر نيز با وجود تمام محدوديت ها، دانش آموختگان زيادي شركت هاي دانش بنيان تاسيس كرده اند.
تقي راد با بيان اينكه تعدادي از دانشجويان نيز اين مراحل را با موفقيت سپري نمي كنند، اظهار داشت: بايد از كارآفرينان جوان حمايت معنوي شود و برنامه هايي براي جذب بيشتر دانشجويان به بازار كار و صنعت طراحي شود.
معاون بين الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين  طوسي گفت: روش آموزش در اين مدرسه نظري نيست و طي يك دوره چهار ترمه به صورت عملياتي دانش آموخته جذب مي كند و با استقبال خوبي مواجه است.
وي ادامه داد: حرفه هاي مختلفي از شركت هاي صنعتي كوچك تا آموزشگاه هاي فني و حرفه اي از مهارت هاي بازاريابي بهره مي برند.
تاریخ:
1397/09/26
تعداد بازدید:
27
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.