بهبود كيفيت خوابگاه ها و خدمات سلف سرويس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
به گزارش روابط عمومي، دكتر عبدالمجيد خشنود معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مورد جزئيات تغييرات خوابگاه ها و خدمات سلف سرويس در سال جاري خبر مي دهد.

به گزارش روابط عمومي، دكتر عبدالمجيد خشنود معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مورد جزئيات تغييرات خوابگاه ها و خدمات سلف سرويس در سال جاري خبر مي دهد.
بهبود كيفيت خوابگاه هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي/ خدمات سلف سرويس به طور كامل به بخش خصوصي واگذار شد/ تغيير رويه پذيرش دانشجويان در خوابگاه هاي دانشجويي

معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ظرفيت خوابگاه هاي ده گانه اين دانشگاه را 2 هزار نفر عنوان كرد و گفت: اولويت پذيرش دانشجويان در سال جديد دانشجويان دكتري، كارشناسي ودرنهايت كارشناسي ارشد است.

دكتر خشنود تعداد پذيرش دانشجو درخوابگاه هاي ده گانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را 2هزارنفر عنوان كرد و گفت: ظرفيت در سال جاري تغييري نمي كند؛ بلكه تنها برخي از خوابگاه ها از نظر كيفيت بهبود پيدا كرده است و برخي نيز به روال سابق به ارايه خدمات خواهند پرداخت.

جزئيات تغييروتحول خوابگاه ها؛

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي همچنين با اشاره به تغييرات زيربنايي در تعدادي از خوابگاه هاي اين دانشگاه گفت: خوابگاه احسان (واقع در خيابان خواجه عبدالله) دچار مشكلات زيربنايي و تاسيساتي در قسمت آب، فاضلاب، گرمايش و سرمايش بودكه بخش عمده اي از اين مشكلات با تسهيلات تخصيص يافته رفع شده است.

وي افزود: همچنين بابخشي از بودجه تخصيص يافته جهت بهبودكيفيت خوابگاه تجهيزاتي مانند گاز، وسايل ظرفشويي و ديگرموارد تهيه شد.

خشنود همچنين از تعويض برخي از تجهيزات ديگرخوابگاه ها ماننديخچال وموكت ها خبر داد و گفت:  همچنين مشكل تخت هاي فلزي در سراهاي دانشجويي "دانش يك و دو" (واقع درمنطقه تهرانپارس) حل شده است.

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي همچنين از حصاربندي فضاي باز خوابگاه دانش به منظور استفاده 24 ساعته دانشجويان ازفضاي روبازاين خوابگاه خبر داد و گفت: اين امر تقاضاي بسياري از دانشجويان بود تا بتوانند درتمام ساعات از فضاي آزاد روباز استفاده كنند چراكه خوابگاهها درساعت 12 شب بسته مي شد.

وي اضافه كرد: با حصاركشي در فضاي اطراف خوابگاه دانش امكان بازشدن پله هاي اضطراري فراهم شد و ازطرفي تعداد گيت هاي ورودي از دوگيت به يك گيت تقليل مي يابد.

خشنود ابراز اميدواري كرد كه تا قبل از آغاز سال تحصيلي جديد ايجاد محوطه سبز در خوابگاه دانش انجام گيرد.

 

دو خوابگاه خودگردان تغيير مكان مي دهند

دكتر عبدامجيد خشنود معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
درباره تغيير و تحولات دوخوابگاه هاي خودگردان اظهار داشت: اين تغييرات به دليل اتمام قرارداد فضاي خوابگاه ها و نيز بهبود كيفيت سراهاي دانشجويي انجام شده است.

وي افزود: دو خوابگاه حافظ (واقع در خيابان حافظ) و خوابگاه صدرا (واقع در ميدان هفت تير) به خوابگاهي با عنوان خوابگاه "سرافراز"، واقع در خيابان شهيد بهشتي منتقل مي شود و از طرفي خوابگاه جديد ديگري واقع در خيابان كارگر با  كيفيت خدمات بهتر به صورت خودگردان به ارايه خدمات خواهد پرداخت.

رنگ آميزي فضاي خوابگاه هاي دخترانه در قالب طرح نشاط

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي درباره تغييرات اعمال شده دربخش خوابگاه هاي دخترانه اين دانشگاه اظهار داشت: تغيير فضاي محيطي خوابگاه ها در قالب مصوبات ستاد نشاط  در دستور كار قرار گرفت؛ بر اين اساس قرار است تا طرح هاي هنري بر روي نما و ديواره هاي خوابگاه هاي دخترانه تغييرمذاق در آنها ايجاد كنيم.

خشنود با بيان اينكه تمامي خوابگاه دخترانه در اين طرح قرار مي گيرند گفت:  تغيير فضا درخوابگاه هاي انديشه (واقع در خيابان انديشه) و خوابگاههاي كرامت (قيطريه) و خوابگاه حكمت (در خيابان سهروردي) به پايان رسيده و اين طرح تنها خوابگاه سيمرغ به دليل اسكان تابستاني دانشجويان با تاخير در حال انجام است.

وي اضافه كرد: اين طرح ها با همكاري يكي از دانشجويان دانشگاه هنرانجام مي شود.

خشنود همچنين سه خوابگاه متاهلي واقع در منطقه جمهوري اسلامي، مهديه تهران و بومهن برشمرد و خاطرنشان كرد: تغيير در تعداد پذيرش ونحوه ارايه خدمات خوابگاه هاي متاهلي ايجاد نشده است تنها مسائل جزئي خوابگاه بومهن تا حدقابل توجهي حل شده است.

 

تغيير اولويت پذيرش خوابگاه ها/اولويت بعد از دكتري، كارشناسي روزانه است

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: امسال اولويت دانشجويان كارشناسي روزانه بعد ازدانشجويان دكتري در اولويت دريافت خوابگاه اندتا بتوان براساس شرايط اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته براساس رتبه كسب شده دانشجو دانشجويان را اسكان دهيم كه اين مورد نسبت به سال هاي قبل تغيير يافته است.

وي خاطرنشان كرد: روالي كه در سال هاي قبل اسكان دانشجويان اولويت با دانشجويان دوره دكتري، كارشناسي ارشد و درنهايت كارشناسي بودبه طوري كه حتي دانشجويان دوره كارشناسي روزانه در خوابگاههاي خودگردان اسكان داده مي شدند .

خشنود اضافه كرد:اما در سال جاري و طبق مصوبه هيات رييسه تغيير اولويت به سمت دانشجويان كارشناسي روزانه داديم و براساس اعلام در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش براساس رتبه هاي ورودي كرديم.

به گفته خشنود اولويت  پذيرش دانشجويان در خوابگاه ها دانشجويان دوره  دكتري، كارشناسي، روزانه ها و دانشجويان دختر است.

وي همچنين در خصوص افزايش هزينه دريافتي از دانشجويان بابت ارايه خدمات گفت: براساس مصوبه هيات امناي دانشگاه حدود 10درصد افزايش قيمت هرسال داريم

 

تمامي خدمات سلف سرويس به بخش خصوصي واگذار مي شود

خشنود با اعلام اينكه در سال جاري تمامي خدمات سلف سرويس ها به بخش خصوصي واگذارمي شود گفت: اين عمليات شامل  تهيه مواد اوليه، پخت و توزيع غذاهاست؛ اين در حالي است كه در دوره هاي قبل اين فرآيند درزمره وظايف دانشگاه بود.

وي همچنين با بيان اينكه در سال تحصيلي گذشته ارايه خدمات در تعدادي از سلف سرويس ها به صورت آزمايشي به بخش خصوي واگذار شد و نتيجه مثبت دريافت كرديم خاطرنشان كرد: براساس تجربه موفق سال گذشته ارايه خدمات به طور كامل واگذار مي شود؛ چرا كه ملاك موفقيت رضايتمندي دانشجويان، استادان و كاركنان است كه  دوره آزمايشي گذشته منجر به افزايش رضايتمندي شده بود.

   
تاریخ:
1397/06/14
تعداد بازدید:
745
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.