اهتمام دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بر تقويت مهارت‌هاي زبان انگليسي دانشجويان دكتري
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي درباره مهارت‌هاي زبان انگليسي دانشجويان دكتري، گفت: مهارت‌هاي زبان انگليسي دانشجويان دكتري بايد تقويت شود، ضمن اينكه مهارت‌هاي زبان فارسي آنان نيز وضعيت چندان مناسبي ندارد.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي درباره مهارت‌هاي زبان انگليسي دانشجويان دكتري، گفت: مهارت‌هاي زبان انگليسي دانشجويان دكتري بايد تقويت شود، ضمن اينكه مهارت‌هاي زبان فارسي آنان نيز وضعيت چندان مناسبي ندارد.

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايسنا، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با اشاره بر اهتمام دانشگاه جهت ارتقاي مهارت‌هاي نوشتاري زبان انگليسي دانشجويان دكتري، اظهاركرد: چند سال پيش درسي را براي دانشجويان دكتري جهت ارتقاي مهارت‌هاي نوشتاري در زبان انگليسي اجباري كرديم كه البته نمره اين درس در معدل محاسبه نمي‌شود، اما گذراندن آن اجباري است.

اشرفي‌زاده تاكيد كرد: البته براي ارتقاي اين مهارت، برنامه هاي ديگري نيز داريم. مثلا در حال حاضر امتيازاتي را براي دانشجوياني كه رساله خود را به زبان انگليسي هم بنويسند در نظر گرفته ايم. همچنين بنا داريم كه بعضي از درس ها را در صورت حضور دانشجويان خارجي در كلاس به زبان انگليسي ارائه كنيم.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي  خواجه نصير الدين طوسي در مورد برنامه‌هاي اين معاونت در سال 97، گفت: معاونت آموزشي در چندين حوزه، برنامه‌هايي دارد كه يكي از اين برنامه‌ها در راستاي بحث اشتغال‌پذيري و مهارت‌افزايي دانشجويان است. در اين زمينه در حال سامان دادن به يك سري فعاليت‌هاي آموزشي غير رسمي هستيم كه محدوده وسيعي از فعاليت‌ها را از قبيل مسابقات دانشجويي، ارتقاي وضع كارآموزي و ارتباط با صنعت را شامل مي‌شود.

اشرفي‌زاده افزود: البته اين برنامه‌ها از گذشته نيز وجود داشته، اما هيچ وقت در برنامه‌ريزي آموزشي دانشگاه‌ها به صورت جدي به آن‌ها پرداخته نمي‌شده است، اما امسال در اين زمينه‌ها در حال انجام فعاليت‌هاي جدي‌ تري هستيم كه البته اين فعاليت ها در راستاي سياست هاي اخير وزارت متبوع هم هستند.

تمايل داريم موسسات بين‌المللي دانشگاه را ارزيابي كنند

وي با بيان اينكه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  تنها دانشگاهي است كه همه دانشكده‌هاي مهندسي‌اش ارزيابي دروني شده‌اند، اظهاركرد: فاز ارزيابي دروني را به وسيله موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران انجام داده‌ايم و در صدد انجام ارزشيابي بيروني دانشگاه هستيم.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي درباره نتايج و نحوه اين ارزيابي گفت: براي انجام ارزيابي، اطلاعاتي از دانشكده‌ها در اختيار اين موسسه قرار داده شده و موسسه پس از ارزيابي اين اطلاعات، چند مورد ايراد از مستندات دانشكده‌ها گرفته كه به همكاري دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه در حال رفع اين ايرادات هستيم.

وي درباره نحوه ارزيابي دروني توضيح داد: در ارزيابي دروني، دانشگاه اطلاعاتي از قبيل طرح درس‌ها،  امكانات آزمايشگاهي و رفاهي، تعداد و توزيع مراتب اعضاي  هيات علمي، توزيع دانشجويان در رشته ها و مقاطع مختلف و برخي اطلاعات ديگر را در قالب فرم‌هايي مستند كرده و به موسسه ارائه مي‌دهد. مي توان گفت كه اين ارزيابي يك نوع خوداظهاري است.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مورد ارزيابي بيروني دانشگاه يادآور شد: در اين نوع از ارزيابي، هيئتي از موسسه ارزشيابي چند روز در دانشگاه مستقر مي‌شوند و شاخص‌هاي موردنظر را از نزديك در دانشگاه ارزيابي مي كنند.

اشرفي‌زاده با بيان اهميت ارزشيابي دانشگاه‌ها توسط موسسات ارزشيابي، گفت: اگر اوضاع خوب پيش برود به دنبال آن هستيم كه در سطح بين‌المللي هم دانشگاه را در معرض ارزيابي قراردهيم،‌ يعني موسسات بين‌المللي ارزيابي دانشگاه‌ را انجام بدهند.

تاریخ:
1397/04/03
تعداد بازدید:
127
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.