تقدير از دو استاد نمونه و يك پيشكسوت در دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از تقدير از اساتيد نمونه آموزشي و يك استاد پيشكسوت (بازنشسته) اين دانشگاه همزمان با روز معلم خبر داد.
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از تقدير از اساتيد نمونه آموزشي و يك استاد پيشكسوت (بازنشسته) اين دانشگاه همزمان با روز معلم خبر داد.
به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا،  دكتر علي اشرفي زاده معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در مورد تقدير از اساتيد برتر آموزشي همزمان با روز معلم گفت: فرايند انتخاب استاد نمونه آموزشي در اين دانشگاه بر اساس آيين نامه مصوب شوراي دانشگاه و در دانشكده ها آغاز مي شود. 
وي ادامه داد: اساتيد ابتدا در دانشكده ها منتخب و سپس به كميته انتخاب دانشگاه ارجاع داده مي شوند. اين كميته كه متشكل از معاون آموزشي دانشگاه، مدير خدمات آموزشي، مدير تحصيلات تكميلي و مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه است بر اساس معيارهاي مشخص در ادامه در هر مرتبه علمي يك نفر را به عنوان عضو هيات علمي نمونه انتخاب مي كند. 
دكتر اشرفي زاده اضافه كرد: بر اين اساس به طور معمول يك نفر استاديار، يك نفر دانشيار و يك نفر استاد از ميان اعضاي هيات علمي از تمام دانشكده هاي دانشگاه انتخاب شده و تقدير مي شوند. 
«همچنين هر ساله يكي از اساتيد بازنشسته دانشگاه نيز كه در زمان فعاليت سابقه خوب علمي و آموزشي داشته است در اين مراسم دعوت شده و از خدمات وي تقدير مي شود». 
وي در مورد معيارهاي انتخاب اين اساتيد به طور كلي گفت: اين افراد بايد در حوزه آموزش و پژوهش از حد متوسط بالاتر باشند و با اينكه در اين انتخاب فعاليت هاي آموزشي مهم است از آنجا كه اين فعاليت ها گاه با عملكرد در زمينه پژوهش و راهنمايي دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز ارتباط مي يابد اين معيارها نيز در نظر گرفته مي شوند. 
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تصريح كرد: همچنين اگر هيچ يك از اعضاي هيات علمي معرفي شده از سوي دانشكده ها نتوانند امتيازهاي 
لازم در كميته انتخاب استاد نمونه دانشگاه را كسب كنند، ممكن است در يك مرتبه علمي اصلا عضو هيات علمي نمونه اي انتخاب نشود. 
دكتر اشرفي زاده هدف از اين اقدام را شناخت و تقدير از تلاش هاي شاخص اعضاي هيات علمي در يك دوره يكساله دانست و افزود: اين امر غير از اينكه موجب تقويت روحيه و انگيزه همكاران هيات علمي مي شود بر دانشجويان نيز تاثير غيرمستقيم دارد زيرا مي بينند اساتيدي كه بيشتر زحمت كشيده و دانشجويان از آنها راضي تر هستند مورد تقدير قرار گرفته اند. 
وي تاكيد كرد: روز معلم مناسبت خوبي است كه به موضوع آموزش در دانشگاه ها بيشتر توجه شده و همزمان از زحمات اساتيد برتر هم قدرداني شود. 
استاد شهيد مرتضي مطهري، نويسنده و متفكر شيعه و از شاگردان علامه طباطبايي و امام خميني (ره) 11 ارديبهشت 1358 به دست گروهك تروريستي فرقان به شهادت رسيد. 
از وي آثار فراواني در حوزه هاي مختلف فلسفه، كلام، ادبيات و آموزش با سبك و سياق ديني برجاي مانده است. 12 ارديبهشت هر سال به نام روز معلم براي قدرداني از زحمات آموزگاران در ايران نامگذاري شده است.
تاریخ:
1397/02/10
تعداد بازدید:
321
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.