دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي توسعه ديپلماسي علمي مصمم است.
معاون سابق بين المللي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به برگزاري دوره هاي مشترك علمي اين دانشگاه با دانشگاه هاي كره جنوبي، گفت: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي توسعه پايدار ديپلماسي علمي مصمم است.
معاون سابق بين المللي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با اشاره به برگزاري دوره هاي مشترك علمي اين دانشگاه با دانشگاه هاي كره جنوبي، گفت: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي توسعه پايدار ديپلماسي علمي مصمم است.
 به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از ايرنا، فرهاد يزدان دوست اظهاركرد: دوره «فناوري فرهنگ» يك دوره بين رشته اي است كه با به كارگيري ظرفيت هاي فناورانه در مقولات متنوع فرهنگي نسبت به تعريف و توسعه بازارهاي هدف و ارتقاي سطح و كيفيت دسترسي ذي نفعان اجتماعي به داشته هاي فرهنگي اقدام مي كند. 
وي گفت: يكي از مبرزترين و پيشروترين مجموعه هاي علمي و تحقيقاتي در اين زمينه، دانشگاه «كايست» كشور كره جنوبي است كه در سال هاي اخير مبدع تعداد زيادي از دستاوردهاي فناوري فرهنگ در كره و در سطح جهان بوده است.
معاون سابق بين الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي افزود: خوشبختانه پيگيري هاي دانشگاه در سال 1395 به بار نشست و تفاهم همكاري علمي پژوهشي بين دو دانشگاه منعقد شد؛ در نتيجه اين تفاهم اولين دوره مشترك فناوري فرهنگ در سطح كارشناسي ارشد و دكتري شكل گرفت كه از نيمسال اول سال تحصيلي 1396 آغاز شد.
وي ادامه داد: روند توسعه اي دوره حاضر در دستور كار هر دو دانشگاه قرار دارد به گونه اي كه بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده است اميد مي رود با اعزام دانشجويان دكتري بورسيه و جذب دانش آموختگان اين دوره كه سابقه قبلي در كشور ندارد، زمينه ارائه دوره به صورت بومي و در سطح منطقه با مشاركت دانشگاه كره اي فراهم آيد.
يزدان دوست تصريح كرد: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي فعاليت هاي گسترده و فراواني را با دانشگاه هاي معتبر جهان در زمينه ها و سطوح مختلف دنبال مي كند و دانشگاه هاي معتبر كره نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ در شرايط فعلي فعاليت با ساير دانشگاه هاي كره اي در زمينه پژوهش هاي في مابين دنبال مي شود.
وي با اشاره به اهميت توسعه ديپلماسي علمي اظهار كرد: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي توفيق داشته است تا از سرآمدان ديپلماسي علمي در كشور به شمار آيد. برگزاري دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي كشورهاي مختلف نظير هلند، روسيه ، كره و فرانسه، زمينه سازي و ايجاد تعاملات علمي- تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي با بسياري از دانشگاه هاي معتبر جهان، جذب حداكثري دانشجويان خارجي در مقاطع مختلف، عقد قراردادهاي همكاري پژوهشي و فناورانه با دانشگاه هاي تراز اول جهان نظير دانشگاه واترلو كانادا، تلاش بي وقفه در ارتقاي سطح دانشگاه در نظام هاي رتبه بندي بين المللي، تسهيل گري در زمينه فعاليت هاي تخصصي و ارائه خدمات بين المللي به صنايع داخلي و اهتمام به جذب اعتبارات بين المللي پژوهشي همگي در كنار هدفگذاري هاي منطقه اي و بين المللي در دانشگاه، ابعاد ديپلماسي علمي را بيش از پيش نمايان و ثمربخش ساخته است.
معاون سابق بين المللي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در ادامه خاطرنشان كرد: اميد مي رود با ادامه روند كنوني، ديپلماسي علمي در دانشگاه به شكل پايداري توسعه يابد.
تاریخ:
1397/02/08
تعداد بازدید:
77
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.