دفتر استعدادهاي درخشان برگزار مي كند - كارگاه يك روزه مهارت هاي زندگي
دفتر استعدادهاي درخشان برگزار مي كند - كارگاه يك روزه مهارت هاي زندگي

 

فراخوان برگزاري كارگاه يك روزه
برگزاري كارگاه مهارت هاي زندگي در روز پنجشنبه 29/7/95
تاریخ:
1395/07/05
تعداد بازدید:
751
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.