دومين سالگرد افتتاح مركز پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي برق روز چهارشنبه مورخ 97/4/20
دومين سالگرد افتتاح مركز پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي برق روز چهارشنبه مورخ 97/4/20
 
دومين سالگرد افتتاح مركز پژوهش و فناوري دانشكده مهندسي برق روز چهارشنبه مورخ 97/4/20
 
 
تاریخ:
1397/04/19
تعداد بازدید:
277
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.