1
1396/02/26 تاريخ
5 تعداد مرور
2
1396/02/26 تاريخ
6 تعداد مرور
3
1396/02/26 تاريخ
9 تعداد مرور
4
1396/02/26 تاريخ
3 تعداد مرور
5
1396/02/26 تاريخ
13 تعداد مرور
6
1396/02/26 تاريخ
8 تعداد مرور
7
1396/02/26 تاريخ
9 تعداد مرور
8
1396/02/26 تاريخ
8 تعداد مرور
9
1396/02/26 تاريخ
15 تعداد مرور

 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن: 77791044 
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد