موتور شهاب2
1396/02/26 تاريخ
9 تعداد مرور
نمايي از كارگاه
1396/02/26 تاريخ
4 تعداد مرور
موتور هواتنفسي توربين گاز
1396/02/26 تاريخ
7 تعداد مرور
موتور سوخت مايع برش‌خورده
1396/02/23 تاريخ
16 تعداد مرور
نازل موتور سوخت مايع برش‌خورده
1396/02/23 تاريخ
10 تعداد مرور
موتور سوخت مايع شهاب2
1396/02/23 تاريخ
7 تعداد مرور
موتور GT9D (بوئينگ 747)
1396/02/23 تاريخ
14 تعداد مرور
فن موتور GT9D (بوئينگ 747)
1396/02/23 تاريخ
4 تعداد مرور
سيلندر موتور پيستوني
1396/02/23 تاريخ
7 تعداد مرور

 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
تلفن: 77791044 
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد