دفترچه تلفن

88462428

88462494

84062223

فکس 88462486

دفتر ریاست و دانشکده

88462428

88462494

84062223

معاونت اداری و مالی

84062275

دبیرخانه

84062475

کارشناس آموزش

84062474

کارشناس پژوهش

84062473

معاون پژوهشی

84062472

معاون آموزشی

84062299

84062398

کارشناس آزمایشگاه

84062398

سایت و مرکز کامپیوتر

84062247

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

84062228

آزمایشگاه مدار واسط

84062257

آزمایشگاه شبکه کامپیوتری

84062299

آزمایشگاه سیستم عامل و پایگاه داده

84062247

آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم های چند رسانه ای

84062299

آزمایشگاه پردازش هوشمند اطلاعات

84062277

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/17
تعداد بازدید:
2512
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.