نقشه سايت

رياست دانشگاه


* طرح و برنامه

* نظارت و ارزيابي

* هيئت اجرايي جذب

* هيئت مميزه

* صندوق رفاه هيئت علمي
* همكاري هاي علمي و بين المللي
* روابط عمومي

* شاهد و ايثارگر

* حراست


* بسيج اساتيد

* بسيج كاركنان


معاونت هاي دانشگاه


* معاونت آموزشي

* معاونت پژوهشي

* معاونت اداري و مالي

* معاونت دانشجويي

* معاونت فرهنگي


آموزش دانشگاه


* مديريت امور آموزشي

* مديريت تحصيلات تكميلي
* برنامه ريزي آموزشي

* استعدادهاي درخشان

* آموزش الكترونيكي
 

* سامانه آموزش

 

 

 پژوهش دانشگاه


* اداره انتشارات

* كتابخانه مركزي دانشگاه
* مركز فناوري اطلاعات
* امور پژوهشي و ارتباط با صنعت
* كارآفريني

* مركز رشد واحدهاي فناور
* سيستم كتابخانه و منابع ديجيتال
* سرويس پست الكترونيك 

* نشريات دانشگاه

 

 

 

* همايش هاي دانشگاه

 

 


* قطب ها و مراكز تحقيقاتي

** مركز تحقيقات زير ساختهاي صنعت حمل و نقل كشور

** پژوهشكده فناوري اطلاعات

** قطب علمي "محاسبه و مشخصه­ يابي افزاره­ ها و زيرسيستم­هاي الكترومغناطيسي"** قطب علمي "كنترل صنعتي"

** پژوهشكده سامانه هاي فضايي

** قطب علمي "مهندسي فناوري اطلاعات مكاني"

** قطب علمي "رباتيك وكنترل" 

 

** گروه داده كاوي

 

 اداري و مالي دانشگاه


* امور اداري


* امور مالي - فيش حقوقي
* سامانه بيمه تكميلي

* سامانه اتوماسيون اداري و حضور و غياب

دانشجويي دانشگاه


* اداره تربيت بدني

* اداره رفاه دانشجويي

* اداره خوابگاهها

* اداره تغذيه


* مركز بهداشت

* مركز مشاوره


فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

* فرهنگي و اجتماعي

* دانش آموختگان
 

 

 

 

 

دانشكده ها


* دانشكده مهندسي برق


** آموزش


** پژوهش


** كتابخانه


** مركز كامپيوتر 

 

** موزه دانشكده برق

 

 

 

 

** فايلهاي درسي اساتيد

 

 ** گروههاي آموزشي


*** گروه مهندسي الكترونيك


*** گروه مهندسي مخابرات


*** گروه مهندسي كنترل


*** گروه مهندسي قدرت


*** گروه مهندسي پزشكي


*** گروه مهندسي مكاترونيك

** آزمايشگاهها


*** آزمايشگاه مدارها و سيستم هاي مجتمع


*** آزمايشگاه سيستم هاي كنترل پيشرفته ACSL

*** آزمايشگاه تحقيقاتي رادار 

 

 

*** آزمايشگاه رباتيك

 

 
* دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك

** قطب فناوري اطلاعات مكاني


* دانشكده مهندسي صنايع

** آموزش 


** كتابخانه


** مركز كامپيوتر 

 

** گروه داده كاوي

 

 
* دانشكده مهندسي عمران

** آموزش


** آزمايشگاهها


*** آزمايشگاه مدلهاي هيدروليكي


* دانشكده مهندسي مكانيك

** آموزش


** پژوهش


** كتابخانه


** مركز كامپيوتر

** مديريت فرهنگي

** مركز طراحي و ساخت سيستم ها و كوره هاي پيشرفته 

 

** قطب علمي "رباتيك وكنترل"

 

 

 

 

** فايلهاي آموزشي اساتيد - گروه حرارت و سيالات

 

 

 

 

** فايلهاي آموزشي اساتيد - گروه ساخت و توليد

 

 

 

 

** فايلهاي آموزشي اساتيد - گروه طراحي جامدات

 

 

 

 

** فايلهاي آموزشي اساتيد - گروه سيستم هاي انرژي

 

 ** آزمايشگاهها


*** آزمايشگاه انتگراسيون انرژي و فرايند


*** آزمايشگاه مكانيك انفجار و شكل دهي نوين

*** آزمايشگاه ماشين كاري هاي پيشرفته


* دانشكده مهندسي مواد


** آموزش


** پژوهش


** كتابخانه
 

 

** فايلهاي آموزشي اساتيد

 

 
* دانشكده مهندسي هوافضا
* دانشكده رياضي

* گروه دروس عمومي (دانشكده علوم)
* دانشكده شيمي
 

* دانشكده فيزيك

 

 

 

 

* دانشكده مهندسي كامپيوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/10
تعداد بازدید:
4075
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.