قطب هاي علمي

 
 

قطبهاي علمي دانشكده برق

سال تصويب

مدير قطب

نام قطب

رديف

1390

حميد خالوزاده

كنترل صنعتي

1

1390

نصرت الله گرانپايه

محاسبه و مشخصه يابي افزاره ها و زير سيسيتم هاي الكترو مغناطيسي

2تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
857
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه