معرفي افراد

معاونت پژوهشي

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

دكتر كریم عباس زاده

 معاون پژوهشي

84062245

abbaszadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مینا حاج ملاحسینی

مسئول دفتر معاونت پژوهش

84062245

mhosseini(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

نرگس ملكي

كارشناس دفتر پژوهش

84062245

maleki(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 

ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

دكتر هادی علی اكبریان

مدير ارتباط با صنعت

84062245

aliakbarian(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مرتضي اسكندري

كارشناس ارتباط با صنعت

84062343

eskandari(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 

كتابخانه

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

الهه قلي پور

مدير كتابخانه

84062333-334-335

elahe.gholipour(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مامك فرجام پور

كارشناس كتابدار

84062334

farjampour(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

محمد حيدري آزاد

كارشناس كتابدار

84062333

heydari(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

مهدی گازرانی فراهانی

كارشناس كتابدار

84062334

gazerani(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 

مركز كامپيوتر

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

نشاني پست الكترونيكي

حامد آشكار

كارشناس مركز كامپيوتر

84062169-162

ashekar(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

سعيده زينل زاده

كارشناس مركز كامپيوتر

84062169-162

zeynalzadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

فرناز موحدي

كارشناس مركز كامپيوتر

84062169-162

movahedi(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

امیر بهادر ابراهیمی

كارشناس مركز كامپيوتر

84062169-162

 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1395/10/20
تعداد بازدید:
8279
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه