-قطب محاسبه و مشخصه يابي افزاره ها و زيرسيستمهاي الكترو مغناطيسي

 
 

اهداف کلی از تاسیس قطب علمی محاسبه و مشخصه یابی افزاره ها و زیر سیستم های الکترومغناطیسی به شرح زیر است:
توسعه و هدایت تحقیقات دانشگاهی و کاربردی و حمایت از فعالیتها درزمینۀ مربوط به محاسبه و مشخصه یابی افزاره ها و زیرسیستم های الکترومغناطیسی از فرکانس های پایین تا فرکانس هانوری افزایش سطح تخصصی جامعه علمی و صنعتی و دست اندرکاران صنعت در سطح منطقه و کشور با توجه به آخرین پیشرفت های الکترومغناطیسی بعمل آمده در زمینه های محاسبه و مشخصه یابی افزاره ها و زیرسیستم های الکترومغناطیسی
 
ایجاد زمینه های لازم برای جذب محققین، متخصصین و نخبگان علمی و پژوهشی کشور برای انجام تحقیقات علمی جهت دار و متمرکز در محورهای مختلف محاسبه و مشخصه یابی افزاره ها و زیرسیستم های الکترومغناطیسی
 
 
مدیر قطب:
دکتر نصرت اله گرانپایه
 
اعضای قطب:
دکتر رضا جعفری: استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر منوچهر سلیمانی:
دکتر منوچهر کامیاب: استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدصادق ابریشمیان: دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر نصرت اله گرانپایه: دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر فرشید رئیسی: دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علی خالقی: استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر پرسایمون کیل دال
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1390/12/10
تعداد بازدید:
2604
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه