گروه مهندسي پزشكي

 

آزمايشگاههاي تحقيقاتي گروه مهندسي پزشكي

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه مهندسي پزشكي

دكتر ابريشمي مقدم

آزمايشگاه اندازه گيري بيومديكال

دكتر جعفري

آزمايشگاه اندامهاي مصنوعي بيوالكتريك

مديرگروه مهندسي پزشكي

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/01/17
تعداد بازدید:
904
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه