گروه مهندسي پزشكي

 

آزمايشگاههاي تحقيقاتي گروه مهندسي پزشكي

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه مهندسي پزشكي( بينايي ماشين و پردازش تصاوير پزشكي)

دكتر ابريشمي مقدم

آزمايشگاه اندازه گيري بيومديكال

دكتر جعفري

آزمايشگاه اندامهاي مصنوعي بيوالكتريك

مديرگروه مهندسي پزشكي

 دكتر ولي
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/03
تعداد بازدید:
2021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.