گروه مهندسي كنترل

 

آزمايشگاههاي تحقيقاتي گروه كنترل 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه آموزشي-پژوهشي كنترل كامپيوتري

دكتر نوبري

آزمايشگاه كنترل صنعتي

دكتر تقي راد

آزمايشگاه اتوماسيون پيشرفته

دكتر فاتحي

آزمايشگاه سيستم هاي كنترل پيشرفته

دكتر خاكي صديق

آزمايشگاه روباتيك

دكتر تقي راد

آزمايشگاه سيستم هاي هوشمند

دكتر تشنه لب

آزمايشگاه مدلسازي و شناسايي سيستم ها

دكتر خالوزاده

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/14
تعداد بازدید:
1555
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه