گروه مهندسي قدرت

 

آزمايشگاهاي تحقيقاتي گروه قدرت 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و كيفيت توان

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه الكترونيك قدرت

دكتر عباس زاده

آزمايشگاه ماشين و محركه هاي الكتريكي

دكتر اردبيلي-دكتر عباس زاده

آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC

دكتر بطحايي

آزمايشگاه مديريت سيستم هاي انرژي و توزيع

دكتر گلكار

آزمايشگاه عايق ها و فشار قوي

دكتر اكبري

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/26
تعداد بازدید:
1665
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه