گروه مهندسي قدرت

 

آزمايشگاهاي تحقيقاتي گروه قدرت 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و كيفيت توان (1)

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و كيفيت توان (2)

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه الكترونيك قدرت

دكتر رادان

آزمايشگاه ماشين و محركه هاي الكتريكي

دكتر اردبيلي-دكتر عباس زاده

آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC

دكتر بطحايي

آزمايشگاه مديريت سيستم هاي انرژي و توزيع

دكتر تفرشي-دكتر گلكار

آزمايشگاه عايق ها و فشار قوي

دكتر اكبري

آزمايشگاه ماشين هاي مخصوص

دكتر شكري

آزمايشگاه رله و حفاظت

دكتر گلكار

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/11/04
تعداد بازدید:
1048
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه