گروه مهندسي مخابرات

 

آزمايشگاههاي تحقيقاتي گروه مخابرات 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه شناسه و رمز و تشخيص ارزيابي امنيت سخت افزاري ماژولهاي   رمز نگاري

دكتر احمديان

آزمايشگاه سيستم هاي طيف گسترده

دكتر اردبيلي پور

آزمايشگاه پردازش سيگنالهاي ديجيتال DSP

دكتر محامدپور

آزمايشگاه آموزشي تحقيقاتي شبيه سازي الكترومغناطيس

دكتر ابريشميان

آزمايشگاه تست شرايط محيطي

دكتر موسوي نيا

آزمايشگاه سنجش كيفيت ترمينالهاي بدون سيم

دكتر خالقي

آزمايشگاه تحقيقاتي رادار

دكتر صادق زاده

آزمايشگاه مخابرات نوري

دكتر گرانپايه

آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي (موقت)

دكتر آرش احمدي-مهندس ميرزاحسيني

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/23
تعداد بازدید:
1705
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه