گروه مهندسي الكترونيك


 

آزمايشگاههاي آموزشي گروه الكترونيك 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه الكترونيك 1 و 2

دكتر شمسي

آزمايشگاه الكترونيك 3

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي پالس و ديجيتال

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي
 دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و اندازه گيري

دكتر گلكار

آزمايشگاه FPGA

دكتر حسيني نژاد

 آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 1
دكتر حسيني نژاد
 

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/17
تعداد بازدید:
2537
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.
بارگذاری چیدمان اولیه