ارتـباط بـا مـا
 
نشاني: بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
دانشكده مهندسي هوافضا، د انشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دفتر كانون دانش‌آموختگان
دورگو:
73064318
صندوق پستي:
16765-3381
رايانامه:
aerospace.alumni@kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/03
تعداد بازدید:
63
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد