جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير (INNOCUP) آذر تا اسفند 95
1395/10/14
.

جشنواره نوآوري و كسب و كار، رويدادي است كه به اهتمام مركز كارآفريني و مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي راه اندازي شده و بر دو مقوله نوآوري و كسب و كارهاي فناورانه تاكيد خواهد داشت. اين جشنواره برنامه محوري دانشگاه در حوزه كارآفريني محسوب گشته و به گونه اي برنامه ريزي شده كه مجموعي از اهداف دانشگاه در حوزه فرهنگ سازي، ترويج و تقويت مهارت هاي ارزش آفرين در حوزه كسب و كار و جذب و پرورش ايده هاي برتر را پوشش دهد. جشنواره نوآوري و كسب و كار بستري است براي ارائه دستاوردهاي فني­ پژوهشي دانشجويان، اساتيد و دانش ­آموختگان دانشگاه ها، كارآفرينان، صاحبان ايده هاي كسب و كار و نيز محلي است براي طرح نيازمندي هاي صنعت، كه نهايتاً از ره گذر سرمايه­ گذاري صنعت در كسب وكارهاي دانش بنيان، فرصتي را براي همكاري موثر و نظام مند صنعت و دانشگاه فراهم آورد.

 

در طي مراحل اين جشنواره، شركت كنندگان ضمن آشنايي با مفاهيم و اصول شكل گيري و مديريت كسب وكار و تمرين عملي آنها بر مبناي ايده ­ي محوري و فناورانه، در محيطي رقابتي نسبت به آماده سازي طرح خود به منظور ارائه به نهادها و اشخاص سرمايه گذار اقدام خواهند نمود. خروجي نهايي اين جشنواره، طرح هاي برتري است كه ضمن برخورداري از خدمات حمايتي مركز رشد دانشگاه و ساير نهادهاي حامي، امكان سرمايه گذاري صندوق پژوهش و فناوري و ساير سرمايه گذاران به منظور تجاري شدن طرح و توليد محصول مربوطه را خواهند داشت. زمينه سازي جهت مذاكره و عقد تفاهم نامه سه جانبه براي جلب سرمايه گذاري مشترك بين سرمايه گذاران، دانشگاه و كسب وكارهاي كوچك و متوسط، جمع آوري ايده هاي كسب و كار و تشكيل بانك ايده، حمايت مادي و معنوي از طرح ها و ايده هاي برتر به ويژه در حوزه فناوري هاي پيشرفته از ديگر اهداف برگزاري اين رويداد است.

اين جشنواره در دو بخش شامل ايده هاي نوآورانه و كسب وكارهاي دانش بنيان برگزار مي گردد .طرح هاي شركت كننده در هر سرفصل بطور جداگانه مورد داوري و ارزيابي قرار گرفته و برگزيدگان هر حوزه مورد تقدير قرار خواهند گرفت. برگزيدگان از جوايزي همچون جوايز نقدي، تسهيلات ارزان قيمت و امكان استقرار در مركز رشد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بهره مند خواهند شد. همچنين امكان سرمايه گذاري در طرح هاي برگزيده وجود خواهد داشت.

 

 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.